Atrunas un nosacījumi

Lapas saturs ir LR Finanšu ministrijas īpašums. Tiesības pārpublicēt vai kā citādi citēt šajā lapā ievietoto informāciju ir saskaņojamas ar LR Finanšu ministriju.

LR Finanšu ministrija neatbild par jebkādiem materiāliem zaudējumiem, kas var rasties interpretējot šajā mājas lapā ievietoto informāciju. Tāpat, lai gan Finanšu ministrija rūpīgi seko mājas lapā sniegtajai informācijai, nav iespējams garantēt pilnīgu informācijas drošumu un patiesumu.

Lapā ievietotās informācijas mērķis ir sniegt vispārīgu un viegli saprotamu ieskatu ar ES fondiem saistītajos jautājumos. Lapa satur konsultatīva rakstura informāciju. Oficiāla un apstiprināta informācija ir pieejama lapas sadaļā „Saistošie dokumenti”.  Par oficiālu Finanšu ministrijas komunikāciju uzskatāms rakstveida dokuments, kuru parakstījusi pilnvarota persona.

Sūdzības, ierosinājumus vai komentārus attiecībā uz mājas lapu lūdzu sūtiet esfondi@fm.gov.lv

LR Finanšu ministrija kā ES fondu vadošā iestāde, Smilšu iela 1, Rīga, LV – 1919, tālrunis: 67083880

Sīkdatņu lietošana

Eiropas Savienības fondu mājaslapā Latvijā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā "cookies"). 

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko mājaslapa saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru vai mobilo ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus (teksta lielumu, valodu u.c.) un uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org. Sīkdatņu dzēšanas gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Google Analytics

ES fondu mājaslapā ir uzstādītas "Google Inc" izveidotās programmas "Google Analytics" veidotās sīkdatnes. "Google Analytics" sīkdatņu izmantošanas mērķis ir ES fondu mājaslapas satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par "Google Analytics" pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

Ja Jūs vēlaties, lai ES fondu mājaslapa neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm ES fondu mājaslapā, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz "Google Analytics".

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 29. oktobrī
Uz augšu