Iepirkumi

 

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma ID

Iesniegšanas termiņš 

Dokumentācija

Kontaktpersona

Jautājumi un atbildes

Skaidrojumi par iepirkuma dokumentāciju

Piedāvājumu atvēršana

Eiropas Sociālā fonda atbalsta un īpašā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas, tostarp garantijas jauniešiem shēmas īstenošanai, investīciju lietderības, efektivitātes un ietekmes noslēguma izvērtējums FM2018/29 (TP IZV) Līdz 03.07.2018. plkst. 14:00

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/10595 

Aija Apšeniece, tālr.67083974,
e-pasts: iepirkumi@fm.gov.lv,
fakss: 67083986

-

- -
3.2.2.3.aktivitātes “Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)” izvērtējums FM2018/35 (TP IZV) Līdz 05.07.2018. plkst. 14:00

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/11039

Nataļja Lipina, tālr.67083865, e-pasts: iepirkumi@fm.gov.lv, fakss 67083986

-

- -
2007.–2013. gada  ES fondu plānošanas perioda Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.3. pasākuma “Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” ietekmes un 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda (specifiskā atbalsta mērķa 5.6.1.) ieguldījumu kultūrvides attīstībā  ieviešanas efektivitātes izvērtējums FM2018/31 (TP IZV) Līdz 10.07.2018. plkst. 14:00

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/10797

Aija Apšeniece, tālr.67083974, e-pasts: iepirkumi@fm.gov.lv, fakss 67083986

-

- -
“Vidusposma izvērtējums par horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas ietekmi uz dzimumu līdztiesības veicināšanu, personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu, diskriminācijas novēršanu 2014.-2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā” Nr. FM2018/34 (TP IZV) Līdz 02.08.2018. plkst.14:00

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/11029

Aija Apšeniece, tālr.67083974, e-pasts: iepirkumi@fm.gov.lv, fakss 67083986

-

- -

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 13. jūlijā
Uz augšu