Ieviešanas plāni un progress

Lai izmantotu ES fondu finansējumu pilnā apmērā, vienlaikus nodrošinot pakāpenisku un savlaicīgu ES fondu līdzekļu ieplūšanu tautsaimniecībā, ES fondu vadošā iestāde ir ieviesusi virkni ES fondu ieviešanas uzraudzības instrumentu, piem., specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiku, ES fondu maksājumu mērķus un ikgadējos rādītāju sasniegšanas plānus, kurus izskata Ministru Kabinets, kā arī piešķirtā valsts budžeta izpildes uzraudzību (skatīt zemāk).

Atlašu izsludināšana un projektu iesniegumu izvērtēšana

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (ES fondu daļa, milj. euro) uz 30.11.2017. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress (ES fondu daļa, euro) uz 30.11.2017. 

SAM Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma
1.1.1. 2. 3. 3.1.=3./2. 4. 4.1.=4./2. 5. 5.1.=5./2. 6. 6.1.=6./2.
JNI  29 010 639 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 15 876 653 54,7%
ESF  638 555 428 516 257 570 80,8% 512 750 339 80,3% 512 750 339 80,3% 67 812 252 10,6%
KF 1 349 414 695 739 059 710 54,8% 575 376 532 42,6% 534 969 511 39,6% 172 730 296 12,8%
ERAF 2 401 252 452 1 717 288 401 71,5% 1 298 604 681 54,1% 1 278 468 616 53,2% 262 606 357 10,9%
Kopā visi fondi  4 418 233 214 3 001 615 828 67,9% 2 415 741 698 54,7% 2 355 198 613 53,3% 519 025 558 11,7%

 

Specifisko atbalsta mērķu (SAM) ieviešanas laika grafiks (līdz 01.01.2017) - indikatīvais laika grafiks projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un MK noteikumu par SAM īstenošanu apstiprināšanai, projektu iesniegumu atlases uzsākšanai un projektu iesniegumu apstiprināšanai.

 

Maksājumu finansējuma saņēmējiem plānu izpilde

  Prognozes I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 Maksājumu plāni 29.08.2017.  
2016    

 

 

Rādītāju sasniegšanas prognozes 

ES fondu rādītāju saraksts un prognozes

ES fondu valsts budžeta izpilde

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2017  
2016
2015                      

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2017  
2016    
2015                

 

Maksājumu un projektu iesniegšanas plānu izpildes ierobežotu projektu iesniegumu atlašu projektos

 

Gada plāns

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2017 uz 24.01.2017.
uz 15.04.2017.
uz 31.05.2017.
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde  
Projektu iesniegumu termiņu izpilde
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde 
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde
 

 

Finanšu instrumentu investīcijām gala saņēmējos un vadības izmaksās plāni

 

Gada plāns

I

II

III

IV

2017  

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 9. janvārī
Uz augšu