Ieviešanas progress

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (ES fondu daļa, milj. euro) uz 28.02.2018. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress (ES fondu daļa, euro) uz 28.02.2018.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma
JNI  29 010 639 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 18 836 802 64,9%
ESF  638 555 428 516 567 242 80,9% 512 720 012 80,3% 512 720 012 80,3% 86 306 131 13,5%
KF 1 349 414 695 1 101 672 636 81,6% 684 555 102 50,7% 610 594 425 45,2% 203 154 678 15,1%
ERAF 2 401 252 452 1 819 789 996 75,8% 1 489 401 699 62,0% 1 429 616 686 59,5% 345 838 375 14,4%
Kopā visi fondi  4 418 233 214 3 467 040 021 78,5% 2 715 686 960 61,5% 2 581 941 270 58,4% 654 135 985 14,8%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2018                    
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 14. martā
Uz augšu