Ieviešanas plāni un progress

Lai izmantotu ES fondu finansējumu pilnā apmērā, vienlaikus nodrošinot pakāpenisku un savlaicīgu ES fondu līdzekļu ieplūšanu tautsaimniecībā, ES fondu vadošā iestāde ir ieviesusi virkni ES fondu ieviešanas uzraudzības instrumentu, piem., specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiku, ES fondu maksājumu mērķus un ikgadējos rādītāju sasniegšanas plānus, kurus izskata Ministru Kabinets, kā arī piešķirtā valsts budžeta izpildes uzraudzību (skatīt zemāk).

Atlašu izsludināšana un projektu iesniegumu izvērtēšana

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (ES fondu daļa, milj. euro) uz 30.09.2017. 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress (ES fondu daļa, euro) uz 30.09.2017. 

Prioritārais virziens/Ieguldījumu prioritāte/SAM PieejamaisES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma
1.1. 2. 3. 3.1.=3./2. 4 4.1.=4./2. 5 5.1.=5./2. 6. 6.1.=6./2.
JNI  29 010 639 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 14 914 416 51,4%
ESF  638 555 428 512 750 360 80,3% 512 750 360 80,3% 504 284 273 79,0% 61 802 909 9,7%
KF 1 349 414 695 1 038 499 510 77,0% 516 212 645 38,3% 444 353 970 32,9% 158 038 933 11,7%
ERAF 2 401 252 452 1 595 849 522 66,5% 1 143 192 002 47,6% 1 093 205 156 45,5% 205 411 525 8,6%
Kopā visi fondi  4 418 233 214 3 176 109 539 71,9% 2 201 165 154 49,8% 2 070 853 547 46,9% 440 167 783 10,0%

 

Specifisko atbalsta mērķu (SAM) ieviešanas laika grafiks (līdz 01.01.2017) - indikatīvais laika grafiks projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un MK noteikumu par SAM īstenošanu apstiprināšanai, projektu iesniegumu atlases uzsākšanai un projektu iesniegumu apstiprināšanai.

 

Maksājumu finansējuma saņēmējiem plānu izpilde

  Prognozes I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 Maksājumu plāni 29.08.2017.          
2016              

 

 

Rādītāju sasniegšanas prognozes 

ES fondu rādītāju saraksts un prognozes

ES fondu valsts budžeta izpilde

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2017        
2016    
2015                      

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2017      
2016    
2015                

 

Maksājumu un projektu iesniegšanas plānu izpildes ierobežotu projektu iesniegumu atlašu projektos

 

Gada plāns

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2017 uz 24.01.2017.
uz 15.04.2017.
uz 31.05.2017.
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde  
Projektu iesniegumu termiņu izpilde
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde
       

 

Finanšu instrumentu investīcijām gala saņēmējos un vadības izmaksās plāni

 

Gada plāns

I

II

III

IV

2017    
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 11. oktobrī
Uz augšu