}

Ieviešanas progress

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (ES fondu daļa, milj. euro) uz 31.10.2018. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress (ES fondu daļa, euro) uz 31.10.2018.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma
JNI  29 010 639 29 006 147 100,0% 29 006 147 100,0% 29 006 147 100,0% 24 062 314 82,9%
ESF  638 555 428 561 122 106 87,9% 544 738 824 85,3% 527 371 841 82,6% 139 254 604 21,8%
KF 1 349 414 695 1 239 887 043 91,9% 865 072 521 64,1% 857 701 567 63,6% 301 933 500 22,4%
ERAF 2 401 252 453 2 021 508 886 84,2% 1 662 219 927 69,2% 1 635 960 407 68,1% 585 272 895 24,4%
Kopā visi fondi  4 418 233 215 3 851 524 182 87,2% 3 101 037 419 70,2% 3 050 039 963 69,0% 1 050 523 313 23,8%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2018    
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 15. novembrī
Uz augšu