Ieviešanas progress

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (ES fondu daļa, milj. euro) uz 31.05.2018. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress (ES fondu daļa, euro) uz 31.05.2018.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma
JNI  29 010 639 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 21 367 892 73,7%
ESF  638 555 428 530 123 825 83,0% 510 876 686 80,0% 510 536 686 80,0% 105 132 746 16,5%
KF 1 349 414 695 1 194 033 247 88,5% 764 402 043 56,6% 704 147 686 52,2% 228 743 295 17,0%
ERAF 2 401 252 452 1 915 023 496 79,8% 1 554 437 891 64,7% 1 522 654 707 63,4% 424 580 621 17,7%
Kopā visi fondi  4 418 233 214 3 668 190 715 83,0% 2 858 726 768 64,7% 2 766 349 226 62,6% 779 824 553 17,7%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2018              
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 12. jūnijā
Uz augšu