Ieviešanas plāni un progress

Lai izmantotu ES fondu finansējumu pilnā apmērā, vienlaikus nodrošinot pakāpenisku un savlaicīgu ES fondu līdzekļu ieplūšanu tautsaimniecībā, ES fondu vadošā iestāde ir ieviesusi virkni ES fondu ieviešanas uzraudzības instrumentu, piem., specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiku, ES fondu maksājumu mērķus un ikgadējos rādītāju sasniegšanas plānus, kurus izskata Ministru Kabinets, kā arī piešķirtā valsts budžeta izpildes uzraudzību (skatīt zemāk).

Atlašu izsludināšana un projektu iesniegumu izvērtēšana

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (ES fondu daļa, milj. euro) uz 30.04.2017. 

 

 

Specifisko atbalsta mērķu (SAM) ieviešanas laika grafiks (līdz 01.01.2017) - indikatīvais laika grafiks projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un MK noteikumu par SAM īstenošanu apstiprināšanai, projektu iesniegumu atlases uzsākšanai un projektu iesniegumu apstiprināšanai.

 

Maksājumu finansējuma saņēmējiem plānu izpilde

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017                  
2016            

 

 

Rādītāju sasniegšanas prognozes 

ES fondu rādītāju saraksts un prognozes

ES fondu valsts budžeta izpilde

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2017                  
2016    
2015                      

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2017                    
2016    
2015                

 

Maksājumu un projektu iesniegšanas plānu izpildes ierobežotu projektu iesniegumu atlašu projektos

 

Gada plāns

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2017 maksājumu izpilde  
termiņu izpilde
maksājumu izpilde
termiņu izpilde
maksājumu izpilde
termiņu izpilde
                 

 

Finanšu instrumentu investīcijām gala saņēmējos un vadības izmaksās plāni

 

Gada plāns

I

II

III

IV

2017        

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress (ES fondu daļa, euro) uz 31.03.2017. 

Prioritārais virziens/Ieguldījumu prioritāte/SAM Piešķirtais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus un atsauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma
1.1. 2. 3. 3.1.=3./2. 4 4.1.=4./2. 5 5.1.=5./2. 6. 6.1.=6./2.
JNI  29 010 639 29 010 639 100.0% 29 010 639 100.0% 29 010 639 100.0% 12 580 208 43.4%
ESF  638 555 428 486 473 780 76.2% 479 197 369 75.0% 473 909 633 74.2% 42 214 668 6.6%
KF 1 349 414 695 506 991 872 37.6% 385 899 666 28.6% 293 964 066 21.8% 122 955 272 9.1%
ERAF 2 401 252 452 1 026 728 384 42.8% 831 905 595 34.6% 809 315 748 33.7% 123 350 993 5.1%
Kopā visi fondi  4 418 233 214 2 049 204 675 46.4% 1 726 013 269 39.1% 1 606 200 087 36.4% 301 101 141 6.8%

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 18. maijā
Uz augšu