Vadošās iestādes gadskārtējie un stratēģiskie ziņojumi

Atbilstoši Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006 67.pantā noteiktajam, vadošā iestāde katru gadu līdz 30.jūnijam iesniedz Eiropas Komisijai gada ziņojumu par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu (turpmāk – ziņojums). Šeit publicēti ziņojumi par 2007.-2013.plānošanas periodu.

Dokumenti

Noslēguma
ziņojums*

Gada ziņojums

2014 

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

ZIŅOJUMI EIROPAS KOMISIJAI PAR DARBĪBAS PROGRAMMAS "CILVĒKRESURSI UN NODARBINĀTĪBA" ĪSTENOŠANU 2007.-2013.gada plānošanas periodā

Ziņojums ->

 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf

pielikumi ->

 zip  zip  zip  zip  zip  zip  xls  zip  

kopsavilkums latv. val. ->

doc

 doc  doc  doc  doc  doc      

kopsavilkums angļu val. (summary) ->

   doc  doc  doc  doc  doc      

Eiropas Komisijas atzinums ->

   pdf  pdf  pdf  pdf  pdf pdf   pdf  pdf

ZIŅOJUMI EIROPAS KOMISIJAI PAR DARBĪBAS PROGRAMMAS "UZŅĒMĒJDARBĪBA UN INOVĀCIJAS" ĪSTENOŠANU 2007.-2013.gada plānošanas periodā

Ziņojums ->

 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf

pielikumi ->

 zip  zip  zip  zip  zip  zip  xls  zip  

kopsavilkums latv. val. ->

doc

 doc  doc  doc  doc  doc  doc    

kopsavilkums angļu val. (summary) ->

   doc  doc  doc  doc  doc  doc    

Eiropas Komisijas atzinums ->

   pdf  pdf  pdf  pdf   pdf  pdf  pdf  pdf

ZIŅOJUMI EIROPAS KOMISIJAI PAR DARBĪBAS PROGRAMMAS "INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI" ĪSTENOŠANU 2007.-2013.gada plānošanas periodā

Ziņojums ->

pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf

pielikumi ->

 zip  zip  zip  zip  zip  zip  xls  zip  

kopsavilkums latv. val. ->

doc

 doc  doc  doc  doc  doc  doc    

kopsavilkums angļu val. (summary) ->

   doc  doc  doc  doc  doc  doc    

Eiropas Komisijas atzinums ->

   pdf pdf   pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf

 *Uzraudzības komitejas 2016. gada 3.oktobrī apstiprināta ziņojumu versija. Saskaņā ar 2007.-2013.gada plānošanas perioda Kohēzijas politikas ES fondu slēgšanas grafiku noslēguma ziņojumu atsevišķas sadaļas un nepieciešamības gadījumā arī pielikumi tiks papildināti, t.sk. ņemot vērā ES fondu Revīzijas iestādes revīzijas un Valsts kases izdevumu deklarācijas precizējumus līdz noslēguma dokumentu iesniegšanai Eiropas Komisijai (31.03.2017.)

Stratēģiskie ziņojumi

N.p.k.

Nosaukums

Dokuments 

Sagatavošanas datums

1.

Stratēģiskais ziņojums 2010.-2012.gads =>
Stratēģiskā ziņojuma pielikums =>

pdf
xls

 10.12.2012.

 2.

Stratēģiskais ziņojums 2007.-2009.gads =>

pdf

15.12.2009.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 22. novembrī
Uz augšu