CFLA: Pieejams ES fondu finansējums ūdenssaimniecības projektiem

Ieguldījumiem sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu projektos, uzlabojot to pieejamību un kvalitāti, projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā no Kohēzijas fonda (KF) ir pieejami vairāk nekā 45,4 miljoni eiro.

Specifiskā atbalsta mērķis ir attīstīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību un kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazināt vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju un veicināt Eiropas Savienības (ES) direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.

Finansējumu projektu realizācijai varēs saņemt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji – pašvaldības, pašvaldības iestādes vai kapitālsabiedrības, kurām ar pašvaldību noslēgts pakalpojumu līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

Otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā finansējumu varēs saņemt pašvaldības, kur iedzīvotāju skaits aglomerācijā ir no 2000 līdz 10 000. Pašvaldības, kuras var saņemt  finansējumu, ir noteiktas Ministru kabineta noteikumu 2. pielikumā.

Šajā atlases kārtā pieejamais finansējums ir vismaz 53 441 426 eiro, tai skaitā KF finansējums – 45 425 212 eiro un nacionālais finansējums, ko veido privātais un pašvaldību finansējums, – vismaz 8 016 214 eiro, no KF finansējot 85% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Specifiskā atbalsta ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Ierobežotā projektu atlasē iesniegumus var iesniegt no š.g. 12. aprīļa līdz 4. augustam.

ES fondu atbalsts ūdenssaimniecības attīstībai paredzēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" ietvaros.

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases.

 

Informāciju sagatavoja:
Ieva Luste
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr. 26019685, ieva.luste@cfla.gov.lv
www.cfla.gov.lv

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 13. aprīlī
Uz augšu