}

Konstatētās neatbilstības

Nr.p.k. Nosaukums Dokuments
  2017.gada 2.pusgads  
1. Informācija par 2014.-2020.g. plānošanas perioda neatbilstībām un neatbilstoši veiktiem izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 31.12.2017. 1.tabula
2. Informācija par 2017.gada 2.pusgadā konstatētajām neatbilstībām un neattiecināmajiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos. 2.tabula
3. Informācija par SAM/SAM pasākumiem, kuros neatbilstību apjoms pret SAM/SAM pasākumos pieprasīto finansējumu pārsniedz 2% līmeni uz 31.12.2017. 3.tabula
  2017.gada 1.pusgads  
1. Informācija par 2014.-2020.g. plānošanas perioda neatbilstībām un neatbilstoši veiktiem izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 30.06.2017. 1.tabula
2. Informācija par 2017.gada 1.pusgadā konstatētajām neatbilstībām un neattiecināmajiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos 2.tabula
3. Informācija par SAM/SAM pasākumiem, kuros neatbilstību apjoms pret SAM/SAM pasākumos pieprasīto finansējumu pārsniedz 2% līmeni uz 30.06.2017. 3.tabula
  2016.gada 2.pusgads  
1. Informācija par 2014.-2020.g. plānošanas perioda neatbilstībām un neatbilstoši veiktiem izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 31.12.2016. 1.tabula
2. Informācija par 2016.gada 2.pusgadā konstatētajām neatbilstībām un neattiecināmajiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos 2.tabula
3. Informācija par SAM/SAM pasākumiem, kuros neatbilstību apjoms pret SAM/SAM pasākumos pieprasīto finansējumu pārsniedz 2% līmeni uz 31.12.2016. 3.tabula

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 25. janvārī
Uz augšu