Risku pārvaldība

 

 

N.p.k.

 Nosaukums

Dokuments

Sagatavošanas datums

1.

Risku pārvaldības stratēģija 2014.-2020. gada plānošanas periodā

stratēģija

19.12.2014.

2. 

Vadošās iestādes risku novērtēšanas un risku reģistra aizpildīšanai izmantotie metodiskie norādījumi

norādījumi

19.12.2014.

3.

Metodiskie norādījumi specifisko krāpšanas un korupcijas risku novērtēšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda projektu ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā

metodiskie norādījumi
2.pielikums Risku reģistra forma
17.12.2015.

4.

Pasākumu plāns krāpšanas un korupcijas risku mazināšanai ES fondos 2014.-2020. gada plānošanas periodā

pasākumu plāns 03.05.2016.

5.

Eiropas Komisijas vadlīnijas krāpšanas riska novērtēšanai un efektīvu un samērīgu 
krāpšanas apkarošanas pasākumu ieviešanai
Norādījumi
1.pielikums
Riska novērtēšanas rīks
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
16.06.2014.

 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 11. maijā
Uz augšu