Uzraudzības komiteja

Uzraudzības komiteja ir lielākais un svarīgākais forums Latvijā, kurā tiek izskatīti būtiskākie jautājumi un pieņemti lēmumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, uzraudzību, vadības sistēmu un stratēģiju. Uzraudzības komiteja veic Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.1303/2013 un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda vadības likumā noteiktos pienākumus un funkcijas.

Uzraudzības komiteja tika izveidota 2014.gada 21.novembrī (pamatojoties uz 2014.gada 11.novembrī apstiprināto darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” un 2014.gada 21.novembrī spēkā stājušos Ministru kabineta rīkojumu Nr.661 “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu”). Savukārt līdz Uzraudzības komitejas izveidei tās pienākumus pildīja Pagaidu uzraudzības komiteja (pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra sēdes protokollēmumu Nr. 50 23.§).

Uzraudzības komiteju vada vadošās iestādes vadītājs un tās sastāvā ir iekļauti pārstāvji no vadošās iestādes, atbildīgajām iestādēm, sadarbības iestādes, revīzijas iestādes, sertifikācijas iestādes, kā arī  no biedrībām un nodibinājumiem. Uzraudzības komitejai ir izveidotas astoņas apakškomitejas:

  • Pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju prioritārā virziena apakškomiteja;
  • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamības, e-pārvaldes un pakalpojumu prioritārā virziena apakškomiteja;
  • Mazo un vidējo komersantu konkurētspējas prioritārā virziena apakškomiteja;
  • Pārejas uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs prioritārā virziena apakškomiteja;
  • Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes prioritārā virziena apakškomiteja;
  • Ilgtspējīgas transporta sistēmas prioritārā virziena apakškomiteja;
  • Nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes, sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas prioritārā virziena apakškomiteja;
  • Izglītības, prasmju un mūžizglītības prioritārā virziena apakškomiteja.

 

 AKTUALITĀTES

 

 

UZRAUDZĪBAS KOMITEJAS (UK) UN APAKŠKOMITEJU (AK) SĒŽU LAIKA GRAFIKS 2018. GADAM

NOTIKUMS

 PLĀNOTAIS LAIKS

 NORISES VIETA

UK sēde (projektu vizītes) 2018. gada 13. jūnijs Ārpus Rīgas, vieta tiks precizēta
AK sēde 2018. gada  5.jūlijs [materiālu iesniegšana līdz 2018. gada 31.maijam] Rīga, FM 202. telpa
AK sēde 2018. gada  26.jūlijs [materiālu iesniegšana līdz 2018. gada 20.jūnijam] Rīga, FM 202. telpa
AK sēde 2018. gada  30.augusts [materiālu iesniegšana līdz 2018. gada 26.jūlijam] Rīga, FM 202. telpa
AK sēde 2018. gada  27.septembris [materiālu iesniegšana līdz 2018. gada 23.augustam] Rīga, FM 202. telpa
UK sēde un ikgadējā tikšanās ar EK (ARM) 2018. gada 24.-25. oktobris (indikatīvi) Rīga

 

ES fondu Uzraudzības komitejas un apakškomiteju darba materiāli ir pieejami Uzraudzības komitejas  dokumentu vadības sistēmā jeb e-portfelī.

 

Uzraudzības komitejas un apakškomiteju reglamenti

Uzraudzības komitejas institucionālais un personālsastāvs

Apakškomitejas personālsastāvs

 

 

Kontaktpersonas:

Liene Dzelzkalēja

Finanšu ministrijas
Eiropas Savienības fondu Uzraudzības departamenta
Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas 
vecākā eksperte
tel. 67095530
e-pasts: Liene.Dzelzkaleja@fm.gov.lv

Ieva Ziepniece
Finanšu ministrijas
Eiropas Savienības fondu Uzraudzības departamenta
Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vadītāja
tel. 67095614
e-pasts: Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv

 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 4. jūnijā
Uz augšu