}

2020.gads

Lai izmantotu ES fondu finansējumu pilnā apmērā, vienlaikus nodrošinot pakāpenisku un savlaicīgu ES fondu līdzekļu ieplūšanu tautsaimniecībā, ES fondu vadošā iestāde ir ieviesusi virkni ES fondu ieviešanas uzraudzības instrumentu, piem., ES fondu maksājumu mērķus un ikgadējos rādītāju sasniegšanas plānus, kurus izskata Ministru Kabinets, kā arī piešķirtā valsts budžeta izpildes uzraudzību (skatīt zemāk).

1. Maksājumu finansējuma saņēmējiem un deklarējamo izdevumu plāni, izpilde un prognozes

 

Gada prognoze

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2020

Gada prognoze 24.02.2020 

EK maksājumu pieteikumu rezerve, PV, 14.02.2020 

Janvāra izpilde vienāda ar 24.02.2020. izveidoto prognozi

 

EK maksājumu pieteikumu rezerve, PV, 20.08.2020

 

2. Projektu iesniegšanas plānu izpilde ierobežotas projektu iesniegšanas atlašu projektiem un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpilde

 

Gada plāns

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2020

2020. gada plāns pēc 01.02.2020

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas analītiskie kopsavilkumi*

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas analītiskie kopsavilkumi*

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas analītiskie kopsavilkumi*

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas analītiskie kopsavilkumi*

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas analītiskie kopsavilkumi*

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas analītiskie kopsavilkumi*

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas analītiskie kopsavilkumi*

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas analītiskie kopsavilkumi*

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas analītiskie kopsavilkumi*

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas analītiskie kopsavilkumi*

Slēgums

*! Šī datne satur Microsoft makro komandas.

3. Finanšu instrumentu investīcijas gala saņēmējos, 2020. gada plāns un izpilde pusgadu griezumā

 

Gada plāns

Izpilde

2020

 

4. ES fondu valsts budžeta izpilde

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2020

 

5. ES fondu finansējuma izsludināto atlašu neizlietotais (brīvais) finansējums

 

VI

XII

2020  

 

6. Rādītāju sasniegtās vērtības

 

Rādītāju ziņotās vērtības darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2020.gada ziņojumā t.sk. teritoriālā dalījumā

2020

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 16. septembrī
Uz augšu