}

Aktivitātes

▼ Meklēt aktivitātes ▼
Lejupielādēt
Nr. Pasākuma, aktivitātes,
apakšaktivitātes nosaukums 1
Ieviešanas kārtība 2 Atbildīgā iestāde 3 Sadarbības iestāde 4 Fonds 5 Projekti
1. Cilvēkresursi un nodarbinātība
2. Uzņēmējdarbība un inovācijas
3. Infrastruktūra un pakalpojumi
▼ Meklēt projektus ▼
Lejupielādēt
Aktivitātes vai apakšaktivitātes nr. Projekta nosaukums Fonds Kopējais finansējums ES līdzfinansējums
3.6.1.1. Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 2.kārta ERAF 1 217 651 1 035 004
3.6.1.1. Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide ERAF 6 960 809 5 327 075
3.6.1.1. Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II. kārta ERAF 5 925 918 5 037 030
3.6.1.1. Ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu attīstība Kurzemes reģionā - Ventspilī ERAF 2 963 296 2 432 273
3.6.1.1. Gājēju ielas un Austrumlatvijas reģionālā daudzfunkcionālā centra izbūve Rēzeknes mazattīstītajās teritorijās ERAF 6 420 025 5 457 021
3.6.1.1. Atbrīvošanas alejas un satiksmes pārvadu rekonstrukcija, nodrošinot Rēzeknes kā Austrumlatvijas kultūras un izglītības centra pieejamību. II kārta. ERAF 7 734 343 6 574 192
3.6.1.1. Jaunceltnes ielas rekonstrukcija un tai pieguļošo teritoriju infrastruktūras sakārtošana ERAF 4 652 724 3 954 814
3.6.1.1. Pašvaldības ēku un pieguļošās infrastruktūras rekonstrukcija Daugavpils pilsētas vēsturiskajā centrā ERAF 2 628 109 2 233 893
3.6.1.1. Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana – 3.kārta ERAF 1 893 576 1 609 539
3.6.1.1. Liepājas pilsētas kultūras iestāžu rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana ERAF 3 259 314 2 746 222
  • • •    
844
  • • •    

1. 2007. - 2013. gada ES fondu plānošanas perioda aktivitāšu sarakstā iekļautas 3 darbības programmas, 18 prioritātes, 36 pasākumi un 149 aktivitātes

2. APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase
IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase

3. EM - Ekonomikas ministrija
FM - Finanšu ministrija
IZM - Izglītības un zinātnes ministrija
KM - Kultūras ministrija
LM - Labklājības ministrija
SM - Satiksmes ministrija
VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VM - Veselības ministrija
VKanc - Valsts kanceleja

4. CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
LGA - Latvijas Garantiju aģentūra
LHZB - Latvijas Hipotēku un zemes banka
LIAA - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra
SIF - Sabiedrības integrācijas fonds
VIAA - Valsts izglītības attīstības aģentūra
VRAA - Valsts reģionālās attīstības aģentūra

5. ESF - Eiropas Sociālais fonds
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
KF - Kohēzijas fonds

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu