}

Aktivitātes

▼ Meklēt aktivitātes ▼
Lejupielādēt
Nr. Pasākuma, aktivitātes,
apakšaktivitātes nosaukums 1
Ieviešanas kārtība 2 Atbildīgā iestāde 3 Sadarbības iestāde 4 Fonds 5 Projekti
1. Cilvēkresursi un nodarbinātība
2. Uzņēmējdarbība un inovācijas
3. Infrastruktūra un pakalpojumi
▼ Meklēt projektus ▼
Lejupielādēt
Aktivitātes vai apakšaktivitātes nr. Projekta nosaukums Fonds Kopējais finansējums ES līdzfinansējums
3.6.1.1. Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana ERAF 19 865 611 16 885 769
3.6.1.1. „Interešu izglītības, mūžizglītības un kultūras piedāvājuma kvalitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana, uzbūvējot Saldus mūzikas un mākslas skolas ēku” ERAF 6 772 757 5 756 843
3.6.1.1. „Smiltenes pilsētas ielu kompleksā rekonstrukcija, 2.kārta” ERAF 2 614 881 2 200 879
3.6.1.1. Saldus sabiedriskā un vēsturiskā centra sakārtošana, sagatavojot teritoriju starp Lielo, Striķu un Rīgas ielām uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībai ERAF 676 699 575 190
3.6.1.1. „Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī, I kārta” ERAF 2 054 982 1 717 206
3.6.1.1. Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija un ielu rekonstrukcija ERAF 20 589 767 17 501 302
3.6.1.1. Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot Kuldīgas ielas infrastruktūru ERAF 788 805 670 484
3.6.1.1. Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un pieejamības nodrošināšana ERAF 2 694 969 2 290 724
3.6.1.1. Valmieras Mūzikas skolas izbūve ERAF 1 543 890 1 312 306
3.6.1.1. Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija ERAF 2 322 635 1 858 339
  • • •    
845
  • • •    

1. 2007. - 2013. gada ES fondu plānošanas perioda aktivitāšu sarakstā iekļautas 3 darbības programmas, 18 prioritātes, 36 pasākumi un 149 aktivitātes

2. APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase
IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase

3. EM - Ekonomikas ministrija
FM - Finanšu ministrija
IZM - Izglītības un zinātnes ministrija
KM - Kultūras ministrija
LM - Labklājības ministrija
SM - Satiksmes ministrija
VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VM - Veselības ministrija
VKanc - Valsts kanceleja

4. CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
LGA - Latvijas Garantiju aģentūra
LHZB - Latvijas Hipotēku un zemes banka
LIAA - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra
SIF - Sabiedrības integrācijas fonds
VIAA - Valsts izglītības attīstības aģentūra
VRAA - Valsts reģionālās attīstības aģentūra

5. ESF - Eiropas Sociālais fonds
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
KF - Kohēzijas fonds

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu