}

Aktivitātes

▼ Meklēt aktivitātes ▼
Lejupielādēt
Nr. Pasākuma, aktivitātes,
apakšaktivitātes nosaukums 1
Ieviešanas kārtība 2 Atbildīgā iestāde 3 Sadarbības iestāde 4 Fonds 5 Projekti
1. Cilvēkresursi un nodarbinātība
2. Uzņēmējdarbība un inovācijas
3. Infrastruktūra un pakalpojumi
▼ Meklēt projektus ▼
Lejupielādēt
Aktivitātes vai apakšaktivitātes nr. Projekta nosaukums Fonds Kopējais finansējums ES līdzfinansējums
3.6.1.1. Līvānu novada pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana ERAF 1 966 908 1 671 872
3.6.1.1. Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā ERAF 1 991 037 1 692 382
3.6.1.1. Atbrīvošanas alejas posma no Kosmonautu ielas līdz Maskavas ielai rekonstrukcija, Rēzeknē nodrošinot Rēzeknes pilsētas industriālo teritoriju pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai ERAF 3 223 746 2 740 184
3.6.1.1. Uzņēmējdarbības pamata infrastruktūras izveide Liepājā ERAF 2 886 553 2 382 120
3.6.1.1. Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija ERAF 4 102 237 3 486 901
3.6.1.1. Ventspils Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju attīstība, I kārta ERAF 3 492 635 2 968 740
3.6.1.1. Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas pašvaldības ēkās ERAF 1 867 229 1 587 145
3.6.1.1. Ielu infrastruktūras uzlabošana ERAF 1 467 201 1 247 121
3.6.1.1. Kuldīgas sabiedriskās un darījumu ass – Liepājas un Piltenes ielu rekonstrukcija un pilsētas „mazā loka” savienojošā posma izbūve” 1. kārta ERAF 1 952 044 1 659 238
3.6.1.1. Pasta salas labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana Jelgavā ERAF 2 312 013 1 965 211

1. 2007. - 2013. gada ES fondu plānošanas perioda aktivitāšu sarakstā iekļautas 3 darbības programmas, 18 prioritātes, 36 pasākumi un 149 aktivitātes

2. APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase
IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase

3. EM - Ekonomikas ministrija
FM - Finanšu ministrija
IZM - Izglītības un zinātnes ministrija
KM - Kultūras ministrija
LM - Labklājības ministrija
SM - Satiksmes ministrija
VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VM - Veselības ministrija
VKanc - Valsts kanceleja

4. CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
LGA - Latvijas Garantiju aģentūra
LHZB - Latvijas Hipotēku un zemes banka
LIAA - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra
SIF - Sabiedrības integrācijas fonds
VIAA - Valsts izglītības attīstības aģentūra
VRAA - Valsts reģionālās attīstības aģentūra

5. ESF - Eiropas Sociālais fonds
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
KF - Kohēzijas fonds

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu