}

Aktivitātes

▼ Meklēt aktivitātes ▼
Lejupielādēt
Nr. Pasākuma, aktivitātes,
apakšaktivitātes nosaukums 1
Ieviešanas kārtība 2 Atbildīgā iestāde 3 Sadarbības iestāde 4 Fonds 5 Projekti
1. Cilvēkresursi un nodarbinātība
2. Uzņēmējdarbība un inovācijas
3. Infrastruktūra un pakalpojumi
▼ Meklēt projektus ▼
Lejupielādēt
Aktivitātes vai apakšaktivitātes nr. Projekta nosaukums Fonds Kopējais finansējums ES līdzfinansējums
3.6.2.1. Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana ERAF 1 780 321 1 029 560
3.6.2.1. Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas (1.kārta) ERAF 640 325 340 397
3.6.2.1. Limbažu novada pašvaldības ēku renovācija un pieejamības nodrošināšana ERAF 970 192 602 781
3.6.2.1. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vecās pils” renovācijas pabeigšana Alūksnes Mākslas skolas un novada iedzīvotāju vajadzībām ERAF 457 906 389 220
3.6.2.1. Balvu Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija 1.kārta ERAF 1 341 830 1 140 556
3.6.2.1. Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība ERAF 11 110 819 6 086 507
3.6.2.1. Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā ERAF 5 415 074 4 191 761
3.6.2.1. Kraujas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai ERAF 237 614 201 972
3.6.2.1. Dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcija ERAF 1 038 989 547 755
3.6.2.1. Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība ERAF 3 219 494 2 454 220
  • • •    
849

1. 2007. - 2013. gada ES fondu plānošanas perioda aktivitāšu sarakstā iekļautas 3 darbības programmas, 18 prioritātes, 36 pasākumi un 149 aktivitātes

2. APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase
IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase

3. EM - Ekonomikas ministrija
FM - Finanšu ministrija
IZM - Izglītības un zinātnes ministrija
KM - Kultūras ministrija
LM - Labklājības ministrija
SM - Satiksmes ministrija
VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VM - Veselības ministrija
VKanc - Valsts kanceleja

4. CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
LGA - Latvijas Garantiju aģentūra
LHZB - Latvijas Hipotēku un zemes banka
LIAA - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra
SIF - Sabiedrības integrācijas fonds
VIAA - Valsts izglītības attīstības aģentūra
VRAA - Valsts reģionālās attīstības aģentūra

5. ESF - Eiropas Sociālais fonds
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
KF - Kohēzijas fonds

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu