}

Aktivitātes

▼ Meklēt aktivitātes ▼
Lejupielādēt
Nr. Pasākuma, aktivitātes,
apakšaktivitātes nosaukums 1
Ieviešanas kārtība 2 Atbildīgā iestāde 3 Sadarbības iestāde 4 Fonds 5 Projekti
1. Cilvēkresursi un nodarbinātība
2. Uzņēmējdarbība un inovācijas
3. Infrastruktūra un pakalpojumi
▼ Meklēt projektus ▼
Lejupielādēt
Aktivitātes vai apakšaktivitātes nr. Projekta nosaukums Fonds Kopējais finansējums ES līdzfinansējums
1.1.1.2. Dabasvielu analogu totālā sintēze un pretvēža aktivitātes izpēte ESF 524 824 447 375
1.1.1.2. Elektromagnētisko indukcijas sūkņu aprēķināšanas un optimizēšanas metodikas izstrādāšana industriāliem pielietojumiem ESF 497 791 448 659
1.1.1.2. Matemātiskās fizikas tiešo un inverso problēmu efektīvu analītisku un skaitlisku metožu izstrādes materiālzinātņu, vides un ekonomikas pētījumos ESF 977 202 806 456
1.1.2.1.1. Atbalsts LLU maģistra studiju īstenošanai ESF 573 718 513 199
1.1.2.1.1. Atbalsts TSI maģistra studiju programmas „Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs” īstenošanai ESF 76 272 68 286
1.1.2.1.1. Atbalsts maģistra studiju īstenošanai LLU ESF 268 977 240 815
1.1.2.1.1. Atbalsts Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes dabas zinātņu maģistra studiju programmas datorzinātnēs īstenošanai ESF 71 115 63 669
1.1.2.1.1. Atbalsts maģistra studiju programmas "Sociotehnisku sistēmu modelēšana" īstenošanai Vidzemes Augstskolā ESF 99 032 88 662
1.1.2.1.1. Atbalsts Daugavpils Universitātes maģistra studiju īstenošanai ESF 99 544 89 122
1.1.2.1.1. Atbalsts maģistra studiju programmas „Jūras transports” īstenošanai Latvijas Jūras akadēmijā ESF 73 669 64 427
  • • •    
9
  • • •    

1. 2007. - 2013. gada ES fondu plānošanas perioda aktivitāšu sarakstā iekļautas 3 darbības programmas, 18 prioritātes, 36 pasākumi un 149 aktivitātes

2. APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase
IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase

3. EM - Ekonomikas ministrija
FM - Finanšu ministrija
IZM - Izglītības un zinātnes ministrija
KM - Kultūras ministrija
LM - Labklājības ministrija
SM - Satiksmes ministrija
VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VM - Veselības ministrija
VKanc - Valsts kanceleja

4. CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
LGA - Latvijas Garantiju aģentūra
LHZB - Latvijas Hipotēku un zemes banka
LIAA - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra
SIF - Sabiedrības integrācijas fonds
VIAA - Valsts izglītības attīstības aģentūra
VRAA - Valsts reģionālās attīstības aģentūra

5. ESF - Eiropas Sociālais fonds
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
KF - Kohēzijas fonds

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu