}

Arhīvs

 Dokumenta numurs

 Dokumenta veids

 Dokumenta nosaukums

Dokumenti

Spēkā līdz

10.4.

ieteikumi

Ieteikumi par horizontālās prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” ievērošanu ES fondu projektu iesniegumu atlasē, īstenošanā

Ieteikumi

05.12.2016.

10.6.

vadlīnijas

Vadlīnijas, kas nosaka horizontālo politiku ieviešanas uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un uzraudzības kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā

vadlīnijas
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.1-5.5.pielikums
5.6.pielikums 

05.12.2016.

10.9.

vadlīnijas

Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā

 vadlīnijas
1.pielikums
2.pielikums

05.12.2016.

10.14.

vadlīnijas

Vadlīnijas atbildīgajām un sadarbības iestādēm - Eiropas Savienības fondu projektu izmaksu efektivitātes novērtēšanas un izmaksu-ieguvumu analīzes pamatprincipi

vadlīnijas 

05.12.2016.

12.1.

metodika

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases, tai skaitā vērtēšanas kritēriju izstrādes, metodika

metodika 

05.12.2016.

12.3.

metodika

Metodika par šķērsfinansējuma principa piemērošanu

 metodika

05.12.2016.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 15. decembrī
Uz augšu