}

Attiecināmās izmaksas ES fondu projektos

 

N.p.k.

 

 Dok. nr.

Dok.

Datums

Plānots aktualizēt

Attiecināmās izmaksas ES fondu projektos

2.1.

Vadlīnijas par projekta attiecināmo izmaksu pamatojošiem dokumentiem

10.7.

vadlīnijas
pielikums

05.06.2014.

 

2.2.

Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2007.-2013.gada plānošanas periodā

10.1.

vadlīnijas
vadlīnijas ENG (Edition 4,
Date: 14.03.2011.)

10.01.2015.

 

2.3.

Par Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 51.§) "Par administratīvo izmaksu attiecināmību Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos" izpildi (izraksts no 16.12.2008. MK sēdes protokola Nr.93)

 

protokollēmums

16.12.2008.

 

 2.4.

Skaidrojums par papildatvaļinājuma un darba nespējas izdevumu attiecināmību no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem

 

skaidrojums

24.02.2012.

 

 2.5. 

Skaidrojums par sadarbības/atbildīgā iestādes iespējām uzsākt jaunas projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas un slēgt līgumus par ES fondu aktivitāšu ietvaros apstiprinātu projektu īstenošanu pēc 2013.gada 31.decembra.

 

skaidrojums

11.03.2013. 

 

 2.6. 

Skaidrojums par telpu, kas ir atjaunotās par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, izmantošanas iespējām

 

skaidrojums 

 15.11.2013.

 

2.7.

Skaidrojums par saņemto avansu depozīta procentu izmantošanu

 

skaidrojums

 09.12.2013.

 

 2.8. 

Protokols forumam par būtiskajām pārmaiņām

 

protokols
prezentācija
FS maiņa paraugs

 17.02.2014.

 

2.9.

VI skaidrojums par “VI vadlīniju attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2007.-2013.gada plānošanas periodā” 43. punktu, kas nosaka projekta īstenošanas termiņu “mazos” projektos un tā pagarinājuma iespējas

 

skaidrojums

 22.07.2015.  
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 11. martā
Uz augšu