}

Citi metodoloģiskie materiāli ES fondu jautājumos

 

N.p.k.

 

Dok. nr. 

Dok.

Datums

Plānots aktualizēt

14.

Citi metodoloģiskie materiāli ES fondu jautājumos

14.1. EK izdotie skaidrojumi un vadlīnijas

 

Plašāka informācija pieejama mājaslapas sadaļā "EK izstrādātās vadlīnijas"

   
14.2.

Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes izstrādāto darbības programmas papildinājumā norādītās Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes īstenošanas noteikumu projektu un tā sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju)

3.2.

kārtība

07.04.2014.  
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 12. novembrī
Uz augšu