}

Departamenta vadība

Vārds, uzvārds

Amats

Darba pienākumi

Tālrunis

E-pasts

Solveiga Ozola 

Departamenta direktore 

Nodrošināt ES fondu vadības un kontroles  sistēmas izveidi, ieviešanu un uzlabošanu. Nodrošināt konsultāciju sniegšanu par ES fondu plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ES fondu ieviešanas jomā un vadības un kontroles sistēmas jautājumiem. Nodrošināt sadarbību attiecībā uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas ārējiem auditiem un revīzijām, kā arī pētījumiem un izvērtējumiem un nodrošināt tajos minēto ieteikumu ieviešanas uzraudzību.

67095633

Solveiga.Ozola@fm.gov.lv 

Zane Jansone

Departamenta direktores vietniece, nodaļas vadītāja

Nodrošināt ES fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi, ieviešanu un uzlabošanu. Nodrošināt konsultāciju sniegšanu par ES fondu plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ES fondu ieviešanas jomā un vadības un kontroles sistēmas jautājumiem. Nodrošināt metodoloģiskā atbalsta sniegšanu neatbilstību administrēšanas jautājumos.

67083906

Zane.Jansone@fm.gov.lv

Inga Pētersone

Eksperte

Sniegt administratīvo un informatīvo atbalstu valsts sekretāra vietniekam ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos

67095565

Inga.Petersone@fm.gov.lv

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2019. gada 23. septembrī
Uz augšu