}

Dokumenti 2007-2013

1. Eiropas Savienības tiesību akti

1.1. Regulas pieejamas šeit.

1.2. Vadlīnijas

 Nr. p.k.

Dokumenta datums

Dokumenta nosaukums 

Dokumenta valoda

Fails 

 1.2.1. 27.08.2007. „Norādījumi par revīzijas stratēģiju”

 LV

 EN

 1.2.2.  19.09.2007. Norādījumi par atbilstības novērtējuma veikšanu  LV

 

 EN

1.piel.

2.piel.

 1.2.3. 20.01.2010. Norādījumi par gada kopsavilkumu saistībā ar strukturālām darbībām un Eiropas Zivsaimniecības fondu  LV

 EN

 1.2.4.  06.06.2008. „Guidance on a common methodology for the assessment of management and control systems in the Member States (2007-2013 programming period)” - Vadības un kontroles sistēmas novērtēšanas vispārējai metodikai  LV
 

 EN 1.2.5.  04.04.2013.

„Guidance Note on Sampling Methods for Audit Authorities”  (Izdevumu izlases veidošana)

 EN
 1.2.6.  31.01.2008. „Formal approach to non-statistical sampling” (EK piemērs ne-statistiskās izdevumu izlases veidošanai)  EN
 1.2.7.  02.2009. „Rules and conditions applicable to actions co-financed from Structural Funds and Cohesion Fund. An overview of the eligibility rules in the programming period 2007-2013” (Noteikumi, kas attiecināmi uz Struktūrfondu un Kohēzijas fondu kopfinansējumu. Pārskats par atbilstību periodam no 2007. – 2013.gadam)  EN
 1.2.8.  24.02.2009. „Guidance note on annual control reports and opinions” (Gada kontroles ziņojuma un viedokļa vadlīnijas)  LV
 
 EN


 1.2.9.  24.02.2009. „Guidance notes on the concept of reliance on the work of other auditors” (Paļāvība uz citu auditoru darbību vadlīnijas)  LV
 
 EN


 1.2.10.  18.02.2009. „Information Note on Fraud Indicators for ERDF, ESF and CF”
Informatīvs paziņojums par krāpšanas pazīmēm attiecībā uz ERAF, ESF un Kohēzijas fondiem
 LV

 EN

 1.2.11.  07.12.2011. Guidance on Treatment of Errors Disclosed in the Annual Control reports (Norādījumi par gada kontroles ziņojumos atklāto kļūdu apstrādi)   LV

 EN 1.2.12.  21.02.2011. Guidance Note on Financial Engineering Instruments (Vadlīnijas par Finanšu instrumentiem)  EN

 

2. Latvijas Republikas tiesību akti

2.1. Likumi

 

 Nr. p.k.

Dokumenta numurs

Dokumenta datums

Dokumenta nosaukums 

Dokumenta valoda

Fails 

 2.1.1.     23.02.2007. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums  LV

 EN

 

2.2. Ministru kabineta noteikumi pieejami šeit.

 Nr. p.k.

Dokumenta numurs

Dokumenta datums

Dokumenta nosaukums 

Dokumenta valoda

Fails 

 2.2.1. 501  24.07.2012. Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā

 LV

 EN

MK noteikumi
 

 

3. Finanšu ministrijas dokumenti

3.1. Rīkojumi

 Nr. p.k.

Dokumenta numurs

Dokumenta datums

Dokumenta nosaukums 

Dokumenta valoda

Fails 

 3.1.1. 399 01.08.2014. Par dokumentu parakstīšanas tiesībām  LV  
 3.1.2.  236  09.06.2011. Par Revīzijas iestādes vadītāja novērtēšanu  LV  
 3.1.3.  238  10.06.2011. Par Revīzijas iestādes ieteikumu izvērtēšanu  LV  

 

4. Revīzijas iestādes dokumenti

4.1. Reglamenti

 Nr. p.k.

Dokumenta numurs

Dokumenta datums

Dokumenta nosaukums 

Dokumenta valoda

Fails 

 4.1.1. 12-16/11 01.10.2014. Finanšu ministrijas reglaments

 LV

 

 4.1.2. 12-16/7  02.08.2013. Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departamenta reglaments  LV


4.2. ES fondu revīzijas departamenta iekšējās kārtības

 Nr. p.k.

Dokumenta numurs

Dokumenta datums

Dokumenta nosaukums 

Dokumenta valoda

Fails 

4.2.1. ESFRD-1 08.06.2012. Kārtība, kādā tiek sagatavota un aktualizēta Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Vienotā revīzijas stratēģija

 LV

4.2.2. ESFRD-8 26.09.2014. Kārtība, kādā tiek sagatavots Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda Gada kontroles ziņojums LV

 

4.2.3. ARD-4 28.01.2016. Kārtība, kādā Revīzijas iestāde veic sertificēto izdevumu revīzijas Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā LV

Pielikumi

4.2.4. ARD-19  25.08.2014. Kārtība, kādā Revīzijas iestāde veic ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda sistēmu auditus LV

4.2.5. ESFRD-5  16.02.2016. Kārtība, kādā Revīzijas iestāde veic krāpšanas riska izvērtēšanu sistēmu auditu un darbību revīziju ietvaros LV

4.2.6. ARD-6 19.12.2014. Kārtība, kādā Revīzijas iestāde veic Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda noslēgumu LV
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2019. gada 8. janvārī
Uz augšu