}

EEZ, Norvēģijas un Šveices investīciju nodaļa

Vārds, uzvārds

Amats

Darba pienākumi

Tālrunis

E-pasts

Diāna Āboliņa

Nodaļas vadītāja 

Eiropas Ekonomikas zonas/Norvēģijas finanšu instrumentu un Latvijas-Šveices sadarbības programmas īstenošanas uzraudzība un pēcuzraudzība

29656727

Diana.Abolina@fm.gov.lv

Guntra Želve

Nodaļas vadītājas vietniece

Sniegt atbalstu nodaļas vadītājai un nodaļas darbiniekiem Eiropas Ekonomikas zonas/Norvēģijas finanšu instrumentu un Latvijas-Šveices sadarbības programmas īstenošanas uzraudzībā un pēcuzraudzībā

28885256

Guntra.Zelve@fm.gov.lv

Aija Paleja

Vecākā eksperte

2014.-2021.gada perioda Eiropas Ekonomikas zonas/Norvēģijas finanšu instrumentu programmu ieviešanas uzraudzība:
1) IZM "Pētniecība un izglītība",
2) VARAM "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide",
3) VARAM "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība",

4) 2014.-2021.gada perioda Eiropas Ekonomikas zonas/Norvēģijas finanšu instrumentu Divpusējās sadarbības fonda uzraudzība.

22494830

Aija.Paleja@fm.gov.lv

Signe Gulbe

Vecākā eksperte 

2014.-2021.gada perioda Eiropas Ekonomikas zonas/Norvēģijas finanšu instrumentu programmu ieviešanas uzraudzība:
1) TM "Korekcijas dienesti",
2) IeM "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana",
3)LIAA "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" 4)Neatbilstību reģistra uzraudzība,

5)2014.-2021.gada perioda Eiropas Ekonomikas zonas/Norvēģijas finanšu instrumentu Divpusējās sadarbības fonda uzraudzība.

28737176

Signe.Gulbe@fm.gov.lv

Gita Tenisone

Vēcākā eksperte

2014.-2021.gada perioda Eiropas Ekonomikas zonas/Norvēģijas finanšu instrumentu sistēmas uzturēšana un pilnveidošana:
1)nacionālā VKS apraksta izstrāde un aktualizēšana, programmu VKS aprakstu saskaņošana,
2)iekšējo procedūru/vadlīniju u.c. dokumentu izstrāde un aktualizācija,
3)nodrošināt un koordinēt risku vadības procesu un sūdzību iesniegšanas mehānisma uzturēšana.
28374684

Gita.Tenisone@fm.gov.lv

 

 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 15. augustā
Uz augšu