}

Eiropas Savienības fondu ieviešanas vadības nodaļa

Vārds, uzvārds

Amats

Darba pienākumi

Tālrunis

E-pasts

Zane Jansone

Departamenta direktores vietniece, nodaļas vadītāja

Nodrošināt ES fondu un Atveseļošanas un noturības mehānisma vadības un kontroles sistēmas izveidi, ieviešanu un pilnveidošanu. Nodrošināt konsultāciju sniegšanu par ES fondu un Atveseļošanas un noturības mehānisma plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ieviešanas sistēmas jomā un vadības un kontroles sistēmas jautājumiem. Metodoloģiskā atbalsta izstrādes nodrošināšana neatbilstību administrēšanas, vienkāršoto izmaksu, izdevumu attiecināmības un risku vadības jautājumos. Nodrošināt sadarbību ES fondu vadības un kontroles sistēmas ārējo auditu un revīziju ietvaros.

67083906

Zane.Jansone@fm.gov.lv

Liene Vigule

Nodaļas vadītājas vietniece

Nodrošināt uzraudzību sadarbībai attiecībā uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas ārējiem auditiem un revīzijām un tajos minēto ieteikumu ieviešanai. Nodrošināt uzraudzību metodoloģiskā atbalsta sniegšanai neatbilstību vadības jautājumos.

67083998

Liene.Vigule@fm.gov.lv

Kristaps Konrāds

Nodaļas vadītājas vietnieks

Nodrošināt uzraudzību un sniegt metodoloģisko atbalstu ES fondu vienkāršoto izmaksu un Atveseļošanas un noturības mehānisma jautājumos. Nodrošināt uzraudzību metodoloģiskā atbalsta sniegšanai izdevumu attiecināmības jautājumos.

 67095692  Kristaps.Konrads@fm.gov.lv

 Edgars Zandbergs

 Vecākais eksperts

Nodrošināt vadošās iestādes plānošanas, ieviešanas un uzraudzības funkciju izpildi darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ES fondu tehniskās palīdzības īstenošanā ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmai “Izaugsme un nodarbinātība”. Nodrošināt ES fondu projektos Revīzijas iestādes veikto revīziju un pārbaužu ziņojumu izskatīšanu, koordinēt to ietvaros vadošajai iestādei izteikto ieteikumu ieviešanu, sniegt informāciju dažādiem ziņojumiem, sanāksmēm un forumiem par auditu jautājumiem.

 67095532

Edgars.Zandbergs@fm.gov.lv 

Alise Krisone Vecākā eksperte

Sniegt metodoloģisko atbalstu izdevumu attiecināmības jautājumos. Nodrošināt sadarbību ar Iepirkumu uzraudzības biroju un koordinēt iepirkumu pirmspārbaužu darba grupas sanāksmes no vadošās iestādes puses. Nodrošināt ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda funkciju un procedūru apraksta izstrādi.

 67095569  Alise.Krisone@fm.gov.lv
Artūrs Pētersons Vecākais eksperts

Organizēt un koordinēt ES fondu administrēšanas sistēmas risku pārvaldību vadošajā iestādē. Nodrošināt Risku pārvaldības darba grupas darbu. Uzturēt ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda risku pārvaldības stratēģiju. Sagatavot ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda krāpšanas apkarošanas pasākumu plānu. Organizēt ES fondu atbildīgo un sadarbības iestāžu sanāksmi. Nodrošināt uzraudzību un sniegt metodoloģisko atbalstu ES fondu vienkāršoto izmaksu jautājumos.

67095474 Arturs.Petersons@fm.gov.lv
Aļesja Boriseviča Vecākā eksperte

Sniegt metodoloģisko atbalstu neatbilstību vadības jautājumos. Nodrošināt ES fondu vadības un kontroles sistēmas un projektu ietvaros veikto auditu un pārbaužu ziņojumu izskatīšanu, koordinēt auditu norisi vadošajā iestādē un auditu ietvaros vadošajai iestādei izteikto ieteikumu ieviešanu, sniegt informāciju dažādiem ziņojumiem, sanāksmēm un forumiem par auditu jautājumiem.

67083896 Alesja.Borisevica@fm.gov.lv
Mārta Šmite Vecākā eksperte

ES fondu vadības un kontroles sistēmas ietvaros koordinēt atsevišķus procesus, sniegt atbalstu struktūrvienības vadībai un nodrošināt lietvedības procesu struktūrvienībā.

67095529 Marta.Smite@fm.gov.lv
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 29. janvārī
Uz augšu