}

Eiropas Savienības fondu ieviešanas vadības nodaļa

Vārds, uzvārds

Amats

Darba pienākumi

Tālrunis

E-pasts

Artūrs Pētersons Nodaļas vadītājs

Nodrošināt nodaļas darba organizēšanu un atbildēt par nodaļai noteikto funkciju un uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar nodaļas reglamentu un pildīt departamenta direktora pienākumus attiecībā uz to jautājumu virsuzraudzību, kuras nav departamenta direktora vietnieka virsuzraudzībā departamenta direktora prombūtnes laikā.

 20279270 Arturs.Petersons@fm.gov.lv
Edgars Zandbergs Vecākais eksperts Nodrošināt vadošās iestādes plānošanas, ieviešanas un uzraudzības funkciju izpildi darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ES fondu tehniskās palīdzības īstenošanā ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmai “Izaugsme un nodarbinātība”. Nodrošināt ES fondu projektos Revīzijas iestādes veikto revīziju un pārbaužu ziņojumu izskatīšanu,  sniegt informāciju dažādiem ziņojumiem, sanāksmēm un forumiem par auditu jautājumiem.  27865504 Edgars.Zandbergs@fm.gov.lv
Alise Krisone Vecākā eksperte Sniegt metodoloģisko atbalstu izdevumu attiecināmības un vienkāršoto izmaksu jautājumos. Nodrošināt sadarbību ar Iepirkumu uzraudzības biroju un koordinēt iepirkumu pirmspārbaužu darba grupas sanāksmes no vadošās iestādes puses. Nodrošināt ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda funkciju un procedūru apraksta izstrādi.  26275762 Alise.Krisone@fm.gov.lv
Aļesja Boriseviča Nodaļas vadītāja vietniece Nodrošināt metodoloģisko atbalstu ES fondu vienkāršoto izmaksu, izdevumu attiecināmības un krāpšanas un korupcijas risku vadības jautājumos, kā arī pildīt departamenta direktora vietnieka - nodaļas vadītāja amata pienākumus tā prombūtnes laikā.  28356269 Alesja.Borisevica@fm.gov.lv
Aija Trizna Vecākā eksperte Nodrošināt metodoloģisko atbalstu ES fondu vienkāršoto izmaksu jautājumos un izdevumu attiecināmības jautājumos. Organizēt ES fondu atbildīgo un sadarbības iestāžu sanāksmi. 25736559 Aija.Trizna@fm.gov.lv
Mārta Šmite Vecākā eksperte Koordinēt atsevišķus procesus ES fondu vadības un kontroles sistēmas ietvaros (t.sk. funkciju un procedūru apraksta aktualizēšana, dubultfinansējuma matricas uzlabošana, neatbilstību darba grupas organizēšana, procedūru rokasgrāmatas uzturēšana), sniegt atbalstu struktūrvienības vadībai un nodrošināt lietvedības procesu struktūrvienībā. 22498950 Marta.Smite@fm.gov.lv
Lauma Lazdiņa Vecākā eksperte    29382109 Lauma.Lazdina@fm.gov.lv

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 11. maijā
Uz augšu