}

Eiropas Savienības fondu kontroles nodaļa

Vārds, uzvārds

Amats

Darba pienākumi

Tālrunis

E-pasts

 Jūlija Sveženceva

Nodaļas vadītāja

Nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.1303/2013 125.pantā un EK regulas Nr.1083/2006 60.pantā noteikto vadošās iestādes funkciju, kas deleģētas ES fondu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm, atbilstošu izpildes novērtēšanu. Nodrošināt vadošās iestādes veikto pārbaužu projektu īstenošanas vietās izteikto ieteikumu ieviešanas uzraudzību.

 67095549

Julija.Svezenceva@fm.gov.lv 

 Marina Šiškina

 Nodaļas vadītājas vietniece

Nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.1303/2013 125.pantā un EK regulas Nr.1083/2006 60.pantā noteikto vadošās iestādes funkciju, kas deleģētas ES fondu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm, atbilstošu izpildes novērtēšanu. Nodrošināt vadošās iestādes veikto pārbaužu projektu īstenošanas vietās izteikto ieteikumu ieviešanas uzraudzību.

67095435

Marina.Siskina@fm.gov.lv

Jānis Melnbārds

Vecākais eksperts 

Nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.1303/2013 125.pantā un EK regulas Nr.1083/2006 60.pantā noteikto vadošās iestādes funkciju, kas deleģētas ES fondu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm, izpildes uzraudzību. Nodrošināt pārbaužu veikšanu.

67095412

Janis.Melnbards@fm.gov.lv 

Imants Germs

Vecākais eksperts

Nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.1303/2013 125.pantā un EK regulas Nr.1083/2006 60.pantā noteikto vadošās iestādes funkciju, kas deleģētas ES fondu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm, izpildes uzraudzību. Nodrošināt pārbaužu veikšanu.

67095690

 imants.germs@fm.gov.lv

 Valerijs Igovens

 Vecākais eksperts

Nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.1303/2013 125.pantā un EK regulas Nr.1083/2006 60.pantā noteikto vadošās iestādes funkciju, kas deleģētas ES fondu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm, izpildes uzraudzību. Nodrošināt pārbaužu veikšanu.

67083818

valerijs.igovens@fm.gov.lv

Laura Strauberga

Vecākā eksperte

Nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.1303/2013 125.pantā un EK regulas Nr.1083/2006 60.pantā noteikto vadošās iestādes funkciju, kas deleģētas ES fondu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm, izpildes uzraudzību. Nodrošināt pārbaužu veikšanu.

67083982

Laura.Strauberga@fm.gov.lv

Maigonis Kuzmans

Vecākais eksperts

Nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.1303/2013 125.pantā un EK regulas Nr.1083/2006 60.pantā noteikto vadošās iestādes funkciju, kas deleģētas ES fondu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm, izpildes uzraudzību. Nodrošināt pārbaužu veikšanu.

67095650

Maigonis.Kuzmans@fm.gov.lv

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 3. novembrī
Uz augšu