}

ES fondu finansēšanas plāni un mērķi

Lai izmantotu ES fondu finansējumu pilnā apmērā, vienlaikus nodrošinot pakāpenisku un savlaicīgu ES fondu līdzekļu ieplūšanu tautsaimniecībā, kā arī 2009.gada 28.janvāra Saprašanās memorandā starp LR un Eiropas Kopienu noteikto finansējuma saņēmējiem veicamo maksājumu apjoma mērķu sasniegšanu, ES fondu vadošā iestāde ir ieviesusi virkni ES fondu ieviešanas uzraudzības instrumentu, piem., ES fondu aktivitāšu kalendāru, ES fondu finansējuma apguves ikgadējos plānus jeb mērķu profilus, kurus apstiprināja Ministru Kabinets, piešķirtā valsts budžeta izpildes uzraudzību.

ES fondu aktivitāšu kalendārs - indikatīvais ES fondu aktivitāšu ieviešanas laika plāns par periodu no 2009.gada 3.ceturkšņa līdz 2015.gada 4.ceturksnim (aktualizēts 31.01.2016.)

ES fondu finanšu mērķu izpilde

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2015    
2014
2013    
2012                      
2011                      
2010                      
2009                      

Finanšu instrumentu ieviešanas mērķu izpilde pieejama šeit.

ES fondu valsts budžeta izpilde

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2016            
2015  
2014  
2013
2012          
Prezentācija
Ziņojums
1. un 2. pielikums
3. un 4. pielikums

Prezentācija
Ziņojums
Protokols
1. un 2. pielikums
3. un 4. pielikums

Prezentācija
Ziņojums
Protokols
1. un 2. pielikums
3. un 4. pielikums

 Informācijai: 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu aktivitāšu meklētājs

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 1. septembrī
Uz augšu