}

ES fondu investīciju finanšu analīzes nodaļa

 

Vārds, uzvārds

Amats

Darba pienākumi

Tālrunis

E-pasts

Normunds Eglītis

Departamenta direktora vietnieks - Nodaļas vadītājs

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu uzraudzības nodrošināšana.

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu vadības informācijas sistēmas biznesa prasību definēšana un vadība. Sistēmiskas datu kvalitātes metodoloģijas izstrāde un uzraudzība. Stratēģijas līmeņa informatīvs atbalsts ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm par sistēmas funkcionalitāti, plānotajiem attīstības virzieniem.

Jautājumu saistībā ar 2007.-2013. gada plānošanas perioda ES fondu vadības informācijas sistēmu risināšana.

67095551

29466444

Normunds.Eglitis@fm.gov.lv

Reinis Dzelzkalējs

 

Nodaļas vadītāja vietnieks

 

ES fondu budžeta izdevumu un ieņēmumu plānošana un uzraudzība, analīze par n+3 principa izpildi, valsts budžeta finansējuma izlietojuma analīze

 

 

67083940

 

Reinis.Dzelzkalejs@fm.gov.lv 

Aigars Davidovičs

 

Vecākais eksperts

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu uzraudzības nodrošināšana (3.Prioritārais virziens (3.1., 3.2., 5.5. ieguldījumu prioritātes), kā arī atbalsta, kas īstenots finanšu instrumentu veidā, īstenošanas uzraudzības nodrošināšana). Metodoloģiskā atbalsta sniegšana 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības informācijas sistēmas attīstības jautājumu risināšanā.

67083964

Aigars.Davidovics@fm.gov.lv

 

Aina Greiškāne

Vecākā eksperte

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu uzraudzības nodrošināšana (6.Prioritārais virziens un lielo projektu transporta nozarē un veselības nozarē uzraudzība).

67083863

Aina.Greiskane@fm.gov.lv

Harijs Kārkliņš

Vecākais eksperts

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu uzraudzības nodrošināšana (1. Prioritārais virziens, 2. Prioritārais virziens un 8.1. Ieguldījumu prioritāte); 2014.-2020. gada plānošanas perioda rādītāju kopējā progresa uzraudzība, analīze, apkopošana gada īstenošanas ziņojumam EK. 

67095473

Harijs.Karklins@fm.gov.lv

Ints Pelnis

Vecākais eksperts

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu uzraudzības nodrošināšana (5. Prioritārais virziens un 3.3. Ieguldījumu prioritāte, t.sk. lielā projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms” uzraudzība); 2014.-2020. gada plānošanas perioda projektu īstenotāju maksājumu pieprasījumu iesniegšanas gada plānu fiksēšana, to izpildes uzraudzība, analīze finanšu disciplīnas kontekstā.

67095470

Ints.Pelnis@fm.gov.lv

Ilze Freiberga

Vecākā eksperte

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu uzraudzības nodrošināšana (ESF aktivitātes – 7. Prioritārais virziens, 8. Prioritārais virziens, 3.4., 9.1, 9.2. Ieguldījumu prioritātes); ES fondu projektu līgumos nepiesaistītā finansējuma (atlikumu) uzraudzība, virssaistību izmantošanas analīze. 

67083882

Ilze.Freiberga@fm.gov.lv

Dainis Linužs

Vecākais eksperts

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu uzraudzības nodrošināšana (4. Prioritārais virziens, 9.3. Ieguldījumu prioritāte); 2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu maksājumu gada plānu izveides koordinācija, izpildes analīze.

67083878

Dainis.Linuzs@fm.gov.lv

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 17. novembrī
Uz augšu