}

ES fondu investīciju finanšu analīzes nodaļa

 

Vārds, uzvārds

Amats

Darba pienākumi

Tālrunis

E-pasts

Reinis Dzelzkalējs

 

Departamenta direktora vietnieks - Nodaļas vadītājs

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu uzraudzības nodrošināšana.

ES fondu budžeta izdevumu un ieņēmumu plānošana un uzraudzība, analīze par n+3 principa izpildi, valsts budžeta finansējuma izlietojuma analīze.

27319547

 

Reinis.Dzelzkalejs@fm.gov.lv 

Aigars Davidovičs

 

Nodaļas vadītāja vietnieks

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu uzraudzības nodrošināšana (3.Prioritārais virziens (3.1., 3.2., 5.5. ieguldījumu prioritātes), kā arī atbalsta, kas īstenots finanšu instrumentu veidā, īstenošanas uzraudzības nodrošināšana). Metodoloģiskā atbalsta sniegšana 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības informācijas sistēmas attīstības jautājumu risināšanā.

Jautājumu saistībā ar 2007.-2013. gada plānošanas perioda ES fondu vadības informācijas sistēmu risināšana.

25630425

Aigars.Davidovics@fm.gov.lv

 

Aina Greiškāne

Vecākā eksperte

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu uzraudzības nodrošināšana (6.Prioritārais virziens un lielo projektu transporta nozarē un veselības nozarē uzraudzība).

25696218

Aina.Greiskane@fm.gov.lv

Harijs Kārkliņš

Vecākais eksperts

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu uzraudzības nodrošināšana (1. Prioritārais virziens, 2. Prioritārais virziens un 8.1. Ieguldījumu prioritāte); 2014.-2020. gada plānošanas perioda rādītāju kopējā progresa uzraudzība, analīze, apkopošana gada īstenošanas ziņojumam EK. 

27853299

Harijs.Karklins@fm.gov.lv

Ints Pelnis

Vecākais eksperts

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu uzraudzības nodrošināšana (5. Prioritārais virziens un 3.3. Ieguldījumu prioritāte, t.sk. lielā projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms” uzraudzība); 2014.-2020. gada plānošanas perioda projektu īstenotāju maksājumu pieprasījumu iesniegšanas gada plānu fiksēšana, to izpildes uzraudzība, analīze finanšu disciplīnas kontekstā.

25629163

Ints.Pelnis@fm.gov.lv

Ilze Freiberga

Vecākā eksperte

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu uzraudzības nodrošināšana (ESF aktivitātes – 7. Prioritārais virziens, 3.4., 9.1, 9.2. Ieguldījumu prioritātes);

25643202

Ilze.Freiberga@fm.gov.lv

Dainis Linužs

Vecākais eksperts

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu maksājumu gada plānu izveides koordinācija, izpildes analīze.

26496398

Dainis.Linuzs@fm.gov.lv

 

Arta Putniņa

 

Vecākā eksperte

8. Prioritārais virziens, ES fondu projektu līgumos nepiesaistītā finansējuma (atlikumu) uzraudzība, virssaistību izmantošanas analīze.

27335747

Arta.Putnina@fm.gov.lv

 

Raimonds Ciekurs

 

Vecākais eksperts

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu uzraudzības nodrošināšana (4. Prioritārais virziens, 9.3. Ieguldījumu prioritāte)

27300417

Raimond.Ciekurs@fm.gov.lv

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 9. jūnijā
Uz augšu