}

ES fondu investīciju pārvaldības departamenta vadība

Vārds, uzvārds

Amats

Darba pienākumi

Tālrunis

E-pasts

Diāna Rancāne

Direktore

Vadošās iestādes uzraudzības funkciju nodrošināšana – ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju uzraudzība, kas ietver sistēmisku trūkumu identificēšanu un efektīvu novēršanu, priekšlikumu izstrādi uzraudzības sistēmas pilnveidošanai.

26163719

Diana.Rancane@fm.gov.lv

Svetlana Ševčenko

Direktores vietniece

ES fondu investīciju uzraudzība, kas ietver plānošanas dokumentos  noteikto vispārējo, specifisko un finanšu mērķu uzraudzību, sistēmisku trūkumu identificēšanu un efektīvu novēršanu, priekšlikumu izstrādi ES fondu ieviešanas un uzraudzības sistēmas pilnveidošanai (vadlīniju un normatīvā regulējuma aktualizēšana uzraudzības jomā), t.sk. Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par ES fondu un Atveseļošanas fonda plāna investīciju progresu izstrādes un to iesniegšanas Ministru kabinetā virsuzraudzība.

26117031

Svetlana.Sevcenko@fm.gov.lv 
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 16. maijā
Uz augšu