}

ES fondu investīciju pārvaldības departamenta vadība

Vārds, uzvārds

Amats

Darba pienākumi

Tālrunis

E-pasts

Diāna Rancāne

Direktore

Vadošās iestādes uzraudzības funkcijas nodrošināšana – 1.mērķa ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju uzraudzība, kas ietver investīciju savlaicīgu un efektīvu uzraudzību, sistēmisku trūkumu identificēšanu un novēršanas uzraudzību, priekšlikumu izstrādi ieviešanas un uzraudzības sistēmas pilnveidošanai;  nacionālajai atbildīgajai amatpersonai noteikto uzdevumu, kurus veic citas PHARE programmas vai Pārejas programmas administrēšanā iesaistītās Finanšu ministrijas institūcijas, izpildes uzraudzība, kas ietver programmu rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu un programmu slēgšanu.

67095485

26163719

Diana.Rancane@fm.gov.lv

Jekaterina Gelaha

Direktores vietniece

ES fondu un EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju uzraudzība, kas ietver plānošanas dokumentos  noteikto vispārējo uz specifisko mērķu uzraudzību, finansējuma savlaicīgu un efektīvu uzraudzību, sistēmisku trūkumu identificēšanu un novēršanas uzraudzību, priekšlikumu izstrādi ES fondu ieviešanas un uzraudzības sistēmas pilnveidošanai (vadlīniju un normatīvā regulējuma aktualizēšana uzraudzības jomā).

67095475

Jekaterina.Gelaha@fm.gov.lv 
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 20. jūlijā
Uz augšu