}

Jaunas ražošanas ēkas būvniecība laminētā bērza saplākšņa ražošanas vajadzībām

Projekta nosaukums :Jaunas ražošanas ēkas būvniecība laminētā bērza saplākšņa ražošanas vajadzībām
Projekta numurs :3.1.1.5/16/A/003
Finansējuma saņēmējs :Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stiga RM"
Reģ.Nr.:40003194846
Jur. adrese: Meistaru iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Meistaru iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 Kurzeme
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :3.1.1. Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs
Projekta kopējais finansējums :1 000 631.22
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : ERAF: 450 284.04
Nacionālais publiskais finansējums* :-
Nacionālais privātais finansējums** :550 347.18
Kopējie atbilstīgie izdevumi :1 000 631.22
Atbildīgā iestāde :Ekonomikas ministrija
Projekta mērķa grupa :Projektam ir viena tiešā mērķa grupa: - Vidējais komersants, kas veic saimniecisko darbību apstrādes rūpniecības nozarē (NACE 2 kods: 16.21.“Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana”). Projekta iesniedzējs ir vidējais uzņēmums (apgrozījums 9,287,255 EUR, darbinieku skaits 141, saskaņā ar 2015.gada pārskata datiem). 2015.gadā uzņēmums, veicot investīcijas jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegādē, struktūrvienībā “Rūpnīca” Kuldīgā, tika uzsākta bērza saplākšņa ražošana un uzsākts gatavās produkcijas eksports uz vairākām Eiropas valstīm . Lai nodrošinātu rūpnīcai nepieciešamos izejmateriālu - finierkluču apjomus, uzņēmējs uzsāka dalību pārdošanas programmā “Iespējas”, iegūstot tiesības iegādāties arī AS “Latvijas valsts meži” kokmateriālus. 2016.gadā uzņēmuma struktūrvienībā “Rūpnīca” Kuldīgā tiks uzbūvēta jauna ražošanas ēka, uzstādot tajās RAUTE laminētā saplākšņa ražošanas līniju, nodrošinot jauna produkta - laminētā bērza saplākšņa ražošanu. Projekta darbību ar mērķa grupu vajadzībām sasaiste: - Jaunas ražošanas ēkas būvniecība nodrošinās Projekta iesniedzēja saimnieciskās darbības paplašināšanu, tā kā jaunajā ražošanas ēkā tiks uzstādītas ražošanas iekārtas, kas nodrošinās jauna produkta – laminētā bērza saplākšņa ražošanu; - Jauna ražošanas ēkas būvniecība nodrošinās industriālo telpu izveidi Kurzemes reģionā, tā kā ēkas būvniecība ir paredzēta Kuldīgas pilsētā; - Jaunā ražošanas ēkas būvniecība ir neatņemama sastāvdaļa jaunā produkta ražošanas uzsākšanai, kas nodrošinās vismaz 12 jaunu darba vietu radīšanu. Projektam ir šāda netiešās mērķa grupa: - Sadarbības partneri būvmateriālu vairumtirgotāji, mazumtirgotāji eksporta tirgos
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir jaunas ražošanas ēkas izbūve SIA “Stiga RM” vajadzībām, sekmējot tās uzņēmējdarbības paplašināšanu, nodrošinot jauna produkta: laminētā bērza saplākšņa ieviešanu ražošanā. Nozare, kurā darbojas Projekta iesniedzējs NACE 2: 16.21. “Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana”, un tā atbilst RIS3 specializācijas jomai “Zināšanu-ietilpīga bio-ekonomika”. Galvenās projekta darbības: - Būvprojekta izstrāde; - Ražošanas ēkas būvniecība; - Būvuzraudzība; - Ražošanas iekārtu uzstādīšana; - Ražošanas procesa uzsākšana. Plānotie projekta rezultāti: - Izstrādāts 1 būvprojekts; - Uzbūvēta 1 ēka ražošanas vajadzībām; - Veikts 1 būvuzraudzības process - Uzbūvētajā ēkā uzstādītas ražošanas iekārtas; - Uzbūvētajā ēkā uzsākts ražošanas process. Projekta kopējās izmaksas 1 015 468,44 EUR, no kurām Projekta attiecināmās izmaksas 1 000 631,22 EUR, kopējais ERAF atbalsts 45% no Projekta attiecināmajām izmaksām: 450 284,04 EUR. Projekta ilgums 5 mēneši ( līdz 31.01.2017.). Projekta īstenošana tiek uzsākta pēc Projekta iesnieguma iesniegšanas Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk tekstā – CFLA) un sākotnējās pārbaudes Projekta īstenošanas vietā veikšanas no CFLA brīža. Būvprojekta izstrāde ir pabeigta pirms Projekta iesnieguma iesniegšanas, un tā izstrādes izmaksas ir attiecināmas saskaņā ar 12.04.2016. MK noteikumu Nr.227 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" īstenošanas noteikumi” (turpmāk tekstā – MK noteikumi) 20.punktu.
Līguma noslēgšanas datums*** :13.12.2016
Projekta sākuma datums :13.12.2016
Projekta beigu datums**** :13.04.2017
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. MVU uzņēmējdarbības infrastruktūra (tostarp rūpniecības parki un zonas) 072 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :05.10.2022
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu