}

Finansējuma kontrole un grozījumi ES fondu projektos

N.p.k.

 

Dok.

Datums

Plānots aktualizēt

7.

Finansējuma kontrole un grozījumi ES fondu projektos

7.1.

Skaidrojums par no izpildītāja saņemtajām vai ieturētajām soda naudām ES fondu projektos

skaidrojums aktualizēts

skaidrojums

13.01.2014.


02.11.2011.

 

7.2.

Skaidrojums par finansējuma intensitātes palielināšanu pašvaldību īstenotajos projektos

skaidrojums

08.01.2010.

 

7.3.

Skaidrojums par grozījumiem 2007.-2013.g. plānošanas perioda ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos

skaidrojums

 

25.11.2009.

 

7.4.

Ieteikumi atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu izstrādāto līgumu un vienošanos par Eiropa Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanu sagatavošanai

ieteikumi

11.10.2010.

 

 7.5. 

Skaidrojums par Eiropas Savienības fondu projektu termiņa pagarināšanu

skaidrojums

20.08.2012.

 
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 11. septembrī
Uz augšu