}

Finanšu instrumenti

2007.-2013.gadu plānošanas periodā atbalsts finanšu instrumentu veidā tika sniegts piecās aktivitātēs/apakšaktivitātēs. 1.3.1.2. aktivitāte “Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” noslēdzās 2015.gada 30.jūnijā. 2.2.1.1. aktivitāte “Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” noslēdzās 2016.gada 31.oktobrī. Aktivitāte 2.2.1.3. “Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” noslēdzās 2013.gada 31.decembrī. Apakšaktivitāte 2.2.1.4.1. “Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai” noslēdzās 2016.gada 30.jūnijā. Apakšaktivitāte 2.2.1.4.2.aktivitāte “Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” noslēdzās 2016.gada 31.oktobrī. Darbības programmas noslēguma ziņojums iesniegts Eiropas Komisijai 2017.gada 30.martā.

 

Arhīvs informācijai par finanšu instrumentu ieviešanas statusu

Arhīvs informācijai par finanšu instrumentu ieviešanas mērķu izpildi

Procentu ieņēmumi no brīvo līdzekļu ieguldīšanas un veiktajām atmaksām līdz 31.12.2016. 

 

Noslēguma ziņojums pieejams sadaļā “Materiāli un ziņojumi”.

Papildus informācija par 2007.-2013. gada plānošanas perioda aktivitātēm, kas tika ieviestas finanšu instrumentu veidā, pieejama ALTUM tīmekļa vietnē.

Eiropas Komisijas ziņojums par finanšu instrumentu ieviešanas progresu uz 2015.gada 31.decembri pieejams šeit.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 15. maijā
Uz augšu