}

Ieviešanas progress

Latvija starp citām dalībvalstīm:


Informācija par ES fondu ieviešanas statusu dažādos griezumos atrodama Eiropas Komisijas tīmekļā vietnē:
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 31.07.2021. 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 31.07.2021.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 30.04.2021.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
REACT EU ESF 26 697 359 0 0% 0 0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
REACT EU ERAF 237 371 000 0 0% 0 0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
JNI  29 010 639 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 27 994 201 96,5% 29 010 639 100,0%
ESF  676 704 825 668 640 544 98,8% 665 284 070 98,3% 665 284 070 98,3% 383 037 092 56,6% 374 415 583 55,3%
KF 1 246 634 592 1 004 294 443 80,6% 865 643 780 69,4% 861 131 775 69,1% 639 431 095 51,3% 688 778 933 55,3%
ERAF 2 465 883 158 2 488 094 729 100,9% 2 457 876 240 99,7% 2 419 210 161 98,1% 1 647 110 112 66,8% 1 524 049 580 61,8%
Kopā visi fondi  4 682 301 573 4 190 039 863 89,5% 4 017 814 238 85,8% 3 974 636 152 84,9% 2 697 572 500 57,6% 2 616 254 735 55,9%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2021          
2020
2019
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 20. augustā
Uz augšu