}

Ieviešanas progress

Latvija starp citām dalībvalstīm:


Informācija par ES fondu ieviešanas statusu dažādos griezumos atrodama Eiropas Komisijas tīmekļā vietnē:
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 31.08.2022. 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 31.08.2022.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 30.06.2022.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
REACT EU ESF 22 489 087 20 016 359 89,0% 20 016 359 89,0% 20 016 359 89,0% 7 230 0,0% 3 503 848 15,6%
REACT EU ERAF 199 954 500 140 305 131 70,2% 138 902 631 69,5% 112 157 200 56,1% 18 477 089 9,2% 31 153 343 15,6%
JNI  29 010 639 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 28 429 149 98,0% 29 010 639 100,0%
ESF  676 704 822 681 568 946 100,7% 672 564 829 99,4% 672 414 339 99,4% 485 437 809 71,7% 469 198 630 69,3%
KF 1 246 634 592 1 246 858 245 100,0% 1 200 290 133 96,3% 1 199 936 915 96,3% 736 049 763 59,0% 773 140 117 62,0%
ERAF 2 465 883 158 2 500 674 255 101,4% 2 483 491 194 100,7% 2 480 315 051 100,6% 1 951 613 197 79,1% 1 895 776 077 76,9%
Kopā visi fondi  4 640 676 798 4 618 433 083 99,5% 4 544 275 293 97,9% 4 513 850 011 97,3% 3 220 014 237 69,4% 3 201 782 655 69,0%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2022        
2021
2020
2019
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 19. septembrī
Uz augšu