}

Ieviešanas progress

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (ES fondu daļa, milj. euro) uz 31.03.2019. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress (ES fondu daļa, euro) uz 31.03.2019.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma
JNI  29 010 639 29 000 333 100,0% 29 000 333 100,0% 29 000 333 100,0% 26 222 928 90,4%
ESF  638 555 428 566 643 401 88,7% 565 629 041 88,6% 560 958 210 87,8% 181 542 299 28,4%
KF 1 349 414 695 1 225 617 631 90,8% 897 020 270 66,5% 887 609 056 65,8% 373 262 705 27,7%
ERAF 2 401 252 453 2 102 564 153 87,6% 1 912 634 829 79,7% 1 873 816 062 78,0% 805 878 667 33,6%
Kopā visi fondi  4 418 233 215 3 923 825 518 88,8% 3 404 284 473 77,1% 3 351 383 661 75,9% 1 386 906 598 31,4%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2019                  
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2019. gada 15. aprīlī
Uz augšu