}

Ieviešanas progress

Latvija starp citām dalībvalstīm:


Informācija par ES fondu ieviešanas statusu dažādos griezumos atrodama Eiropas Komisijas tīmekļā vietnē:
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 31.12.2020. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 31.12.2020.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 31.12.2020.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
JNI  29 010 639 29 010 147 100% 29 010 147 100% 29 010 147 100% 27 994 201

96,5%

29 010 639

100%

ESF  676 704 825 625 299 412 92,4% 615 171 788 90,9% 615 171 788 90,9% 330 953 655 48,9% 323 552 243 47,8%
KF 1 246 634 592 824 111 182 66,1% 770 500 074 61,8% 770 375 074 61,8% 586 299 977 47,0% 590 296 782 47,4%
ERAF 2 465 883 158 2 335 389 505 94,7% 2 301 925 783 93,4% 2 292 325 438 93,0% 1 472 553 008 59,7% 1 274 400 233 51,7%
Kopā visi fondi  4 418 233 214 3 813 810 246 86,3% 3 716 607 792 84,1% 3 706 882 446 83,9% 2 417 800 841 54,7% 2 217 259 897 50,2%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2020
2019
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 18. janvārī
Uz augšu