}

Ieviešanas progress

Latvija starp citām dalībvalstīm:


Informācija par ES fondu ieviešanas statusu dažādos griezumos atrodama Eiropas Komisijas tīmekļā vietnē:
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 30.04.2021. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 30.04.2021.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 30.04.2021.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
JNI  29 010 639 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 27 994 201 96,5% 29 010 639 100,0%
ESF  676 704 825 668 316 245 98,8% 664 777 055 98,2% 660 852 165 97,7% 366 056 701 54,1% 374 415 583 55,3%
KF 1 246 634 592 1 004 883 836 80,6% 812 467 177 65,2% 795 967 177 63,8% 614 193 509 49,3% 688 778 933 55,3%
ERAF 2 465 883 158 2 470 672 707 100,2% 2 380 902 711 96,6% 2 376 151 314 96,4% 1 578 164 755 64,0% 1 524 049 580 61,8%
Kopā visi fondi  4 418 233 214 4 172 882 935 94,4% 3 887 157 090 88,0% 3 861 980 803 87,4% 2 586 409 165 58,5% 2 616 254 735 59,2%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2021                
2020
2019
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 20. maijā
Uz augšu