}

Ieviešanas progress

Latvija starp citām dalībvalstīm:


Informācija par ES fondu ieviešanas statusu dažādos griezumos atrodama Eiropas Komisijas tīmekļā vietnē:
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 31.12.2021. 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 31.12.2021.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 30.09.2021.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
REACT EU ESF 26 697 359 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 679 413 10,0%
REACT EU ERAF 237 371 000 17 482 183 7,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 23 823 145 10,0%
JNI  29 010 639 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 28 429 149 98,0% 29 010 639 100,0%
ESF  676 704 825 670 704 819 99,1% 670 704 819 99,1% 670 704 819 99,1% 425 297 586 62,8% 401 202 396 59,3%
KF 1 246 634 592 1 028 360 552 82,5% 899 347 816 72,1% 899 347 816 72,1% 684 567 254 54,9% 702 204 329 56,3%
ERAF 2 465 883 158 2 582 435 574 104,7% 2 517 714 571 102,1% 2 512 369 840 101,9% 1 812 170 842 73,5% 1 610 724 123 65,3%
Kopā visi fondi  4 682 301 573 4 327 993 275 92,4% 4 116 777 353 87,9% 4 111 432 622 87,8% 2 950 464 831 63,0% 2 769 644 045 59,2%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2021
2020
2019
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 21. janvārī
Uz augšu