}

Ieviešanas progress

Latvija starp citām dalībvalstīm:


Informācija par ES fondu ieviešanas statusu dažādos griezumos atrodama Eiropas Komisijas tīmekļā vietnē:
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 31.12.2022. 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 31.12.2022.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 30.11.2022.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
REACT EU ESF 22 489 087 23 907 926 106,3% 23 907 926 106,3% 23 907 926 106,3% 3 333 793 14,8% 3 503 848 15,6%
REACT EU ERAF 199 954 500 205 309 766 102,7% 200 065 301 100,1% 194 950 107 97,5% 52 178 301 26,1% 31 153 343 15,6%
JNI  29 010 639 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 28 429 149 98,0% 29 010 639 100,0%
ESF  676 704 822 674 732 949 99,7% 674 732 949 99,7% 674 352 321 99,7% 531 308 304 78,5% 521 166 264 77,0%
KF 1 246 634 592 1 258 889 964 101,0% 1 252 617 681 100,5% 1 241 025 344 99,6% 794 372 546 63,7% 833 679 961 66,9%
ERAF 2 465 883 158 2 476 226 213 100,4% 2 476 218 563 100,4% 2 476 267 726 100,4% 2 057 518 834 83,4% 2 044 650 041 82,9%
Kopā visi fondi  4 640 676 798 4 668 076 964 100,6% 4 656 552 566 100,3% 4 639 513 571 100,0% 3 467 140 928 74,7% 3 463 164 096 74,6%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2023. gada 20. janvārī
Uz augšu