}

Iepirkumu veikšana ES fondu projektos

 

N.p.k.

 

Dok.

Datums

Plānots aktualizēt

8.

Iepirkumu veikšana ES fondu projektos

8.1.

Iepirkumu uzraudzības biroja:

1) skaidrojumi un ieteikumi, vadlīnijas, t.sk. saistībā ar:

  • Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu;
  • Publisko iepirkumu likumu (iepirkumu organizēšana, izņēmumi, likumā noteiktie termiņi, ES fondu apguvējiem, kandidātu un pretendentu atlase un piedāvājuma izvēle;

2) biežāk sastopamās kļūdas ES fondu projektu iepirkumos

 

skaidrojumi un ieteikumi

 informācija par biežāk sastopamajām kļūdām

 

 

8.2.

Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijas sarunu procedūru piemērošanai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.pantam

 vadlīnijas
apkopojoša prezentācija

08.01.2014.

 

8.3.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm (pirms 1.augusta)

metodika
zip

11.06.2012.

 

8.4.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm (pēc 1.augusta)

metodika
pielikumi

04.08.2015.

 

8.5.

Skaidrojums par iepirkumu plānu iesniegšanu un apakšuzņēmēju piesaisti iepirkumos

skaidrojums

15.07.2010.

 

8.6.

IUB skaidrojums par priekšizpētes veikšanu paredzamās līgumcenas noteikšanai

skaidrojums

08.04.2013.

 

8.7

Prezentācija par jauno regulējumu attiecībā uz iepirkuma procedūru pasūtītāja finansētajiem projektiem (2013.gada 4.jūnija MK noteikumu Nr.299 piemērošana)

prezentācija

16.01.2014.

 
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 12. septembrī
Uz augšu