}

Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana un prasību ievērošana ES fondu projektos

N.p.k.

 

Dok.

Datums

Plānots aktualizēt

9.

Informācija un publicitāte

9.1.

Eiropas Komisijas skaidrojums par 1828/2006 9.panta piemērošanu

skaidrojums

12.12.2011.

 

9.2.

LIAA jautājumi/Vadošās iestādes sniegtās atbildes

jautājumi
atbildes

15.03.2011.
04.04.2011.

 
 9.3. Projekta īstenotāja jautājumi/ Vadošās iestādes sniegtās atbildes  jautājumi
 atbildes
09.08.2013. 13.09.2013.  

9.4.

ES fondu komunikācijas stratēģija 2007.-2015.gadam

stratēģija

2009

 

9.5.

Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem

vadlīnijas
papildinājums vadlīnijām 4.,5.lpp.
apkopojoša prezentācija

2009

 
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 11. septembrī
Uz augšu