}

Izvērtēšanas nodaļa

Vārds, uzvārds

Amats

Darba pienākumi

Tālrunis

E-pasts

Normunds Strautmanis

Nodaļas vadītājs

  • ES fondu ieguldījumu lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtēšanas organizēšanas vadība un teritoriālo ieguldījumu, kultūras mantojuma sociāli – ekonomiskā attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu izvērtējumu organizēšana.
  • Izvērtēšanas plāna izstrādes vadība un tajā paredzēto izvērtējumu tēmu un uzdevumu definēšana sadarbībā ar nozares ministrijām un citiem sadarbības partneriem.
  • ES fondu Konsultatīvās  izvērtēšanas darba grupas darbības organizēšana. 

67083840

Normunds.Strautmanis@fm.fov.lv

 Jānis Ozols

 

Nodaļas vadītāja vietnieks

  • Latvijas nacionālās pozīcijas formulēšanas un izstrādes koordinēšana ES fondu jautājumos.
  • ES fondu plānošanas perioda no 2021. – 2027. gadam jautājumi.

 67083870

Janis.Ozols@fm.gov.lv

Astrīda Celmiņa

Vecākā eksperte

  • ES fondu ieguldījumu lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtēšanas organizēšana vides pasākumu, energoefektivitātes, IKT un satiksmes jomā.
  • EEZ / NOR finanšu instrumentu atbalsta pasākumu izvērtēšanas nodrošināšana

67083877

Astrida.Celmina@fm.gov.lv

Jānis Leikučs

Vecākais eksperts

  • ES fondu ieguldījumu lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtēšanas organizēšana nodarbinātības, sociālo jautājumu un iekļautības jomā.
  • ES fondu Konsultatīvās izvērtēšanas darba grupas darbības nodrošināšana.

67095674

Janis.Leikucs@fm.gov.lv

Dace Beļajeva

Vecākā eksperte

  • ES fondu ieguldījumu lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtēšanas organizēšana zinātnes, izglītības, inovāciju un valsts pārvaldes attīstības jomā.

67095636

Dace.Belajeva@fm.gov.lv

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 5. martā
Uz augšu