}

Izvērtēšanas nodaļa

Vārds, uzvārds

Amats

Darba pienākumi

Tālrunis

E-pasts

Inese Lase

Nodaļas vadītāja

ES fondu ieguldījumu lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtēšanas organizēšanas vadība IKT pieejamības, e-pārvaldes un pakalpojumu un transporta jomā.

Izvērtēšanas plāna izstrādes vadība un tajā paredzēto izvērtējumu tēmu un uzdevumu definēšana sadarbībā ar nozares ministrijām un citiem sadarbības partneriem.

Izvērtēšanas procesa koordinēšana Uzraudzības komitejas apakškomitejās.

ES fondu plānošanas perioda no 2021. – 2027. gadam jautājumi. 

25653449

Inese.Lase@fm.gov.lv

Dace Beļajeva

Nodaļas vadītāja vietniece

ES fondu ieguldījumu lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtēšanas organizēšana vides, energoefektivitātes jomās.

Latvijas nacionālās pozīcijas formulēšanas un izstrādes koordinēšana ES fondu jautājumos.

28724003

Dace.Belajeva@fm.gov.lv

Jānis Leikučs Vecākais eksperts

ES fondu ieguldījumu lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtēšanas organizēšana nodarbinātības, sociālo jautājumu un iekļautības jomā.

Uzraudzības komitejas apakškomiteju sekretariāta funkcijas nodrošināšana izvērtēšanas jautājumos.
25413406 Janis.Leikucs@fm.gov.lv
Jeļena Luca Vecākā eksperte

ES fondu ieguldījumu lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtēšanas organizēšana pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju un uzņēmumu konkurētspējas atbalsta jomās.

25708804 Jelena.Luca@fm.gov.lv

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 1. septembrī
Uz augšu