}

Darbības programmas 2021.- 2027.gadam publiskā apspriede ir noslēgusies

Finanšu ministrija pateicas visiem, kas izrādīja iniciatīvu un sniedza savu viedokli un priekšlikumus Darbības programmas pilnveidošanai!

Aicinām iepazīties ar izziņu, kurā ir apkopoti visi saņemtie viedokļi, komentāri un priekšlikumi, kā arī precizēto Darbības programmas projektu.
Finanšu ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām turpina aktīvu darbu pie Darbības programmas izstrādes, t.sk. tuvākajā laikā turpinot konsultācijas ar Eiropas Komisiju. Tālākā Darbības programmas virzībā un saskaņošanā jāņem vērā, ka Eiropas Savienības normatīvais regulējums 2021.–2027.gadam (regulas) vēl nav pilnībā saskaņots un apstiprināts, tas nozīmē, ka precīzāks turpmākais grafiks Darbības programmas virzībai izskatīšanai un apstiprināšanai Ministru kabinetā un tālāk iesniegšanai Eiropas Komisijā atkarīgs arī no regulu apstiprināšanas progresa.

Lai nodrošinātu optimālu partneri iesaisti dažādos plānošanas posmos, pēc konsultācijām ar Eiropas Komisiju, Finanšu ministrija plāno atkārtotas diskusijas par Darbības programmu ar sociālajiem un sadarbības partneriem ES fondu Uzraudzības komitejas/apakškomiteju formātā, kā arī regulāri informējot par aktuālajiem procesiem.

 

Darbības programma Latvijai 2021.–2027.gadam

Izziņa par publiskās apspriedes ietvaros saņemtajiem komentāriem par 2021.- 2027.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmas projektu

SAM un NAP pasākumu pieejamais finansējums 


Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 2. novembrī
Uz augšu