}

Atbalstīti priekšlikumi ES fondu finansējuma pārdalēm COVID-19 seku mazināšanai

Šodien, 29. aprīlī, finanšu ministra Jāņa Reira vadītā darba grupa uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam apstiprinājusi priekšlikumus ES fondu finansējuma pārdalei, lai mazinātu COVID-19 krīzes radītās sekas.

“Eiropas Komisijas sniegtā iespēja elastīgi pārskatīt un pārorientēt ES fondu finansējumu tām jomām, kuras esošajā situācijā īpaši atbalstāmas, ļauj mums ietaupīt valsts budžeta līdzekļus. Tas ir ļoti nozīmīgs atbalsts, kas jāiegulda gudri un atbildīgi,” uzsver finanšu ministrs Jānis Reirs.

ES fondu finansējuma pārdales piedāvājums tika izstrādāts, lai risinātu trīs šī brīža pamata vajadzības. Primāri, veselības sistēmas kapacitātes stiprināšanu, nodrošinot neatliekamus ieguldījumus infektoloģijas un psihiatrijas spēju stiprināšanā. Sniedzot atbalstu uzņēmumiem – eksportspējīgu un ražojošu uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanā, ražošanas modernizēšanā un ekonomikas sildīšanā. Kā arī ieguldījumus sociāli ekonomisko seku mazināšanā – nodarbinātības pasākumos.

Kopumā nolemts pārdalīt 500 miljonus eiro ES fondu finansējuma. Šobrīd jau nolemts Satiksmes ministrijas (SM) pārtraukto dzelzceļa projektu finansējumu – 100 miljonu eiro apmērā novirzīt veselības dienestu stiprināšanai – 30 miljonus eiro, uzņēmējiem apgrozāmo un pamatlīdzekļu instrumentiem – 35 miljonus eiro, nodarbinātības pasākumu atbalstam – 20 miljonus eiro un darbaspēka kvalifikācijas un pārorientācijas pasākumiem – 15 miljonus eiro. Savukārt Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo energoefektivitātes projektu finansējumu aptuveni 7,5 miljonu eiro apmērā novirzīt pašvaldību energoefektivitātes pasākumu projektiem, kas realizējami 2020. gadā.

Papildus tika atbalstīti priekšlikumi par finansējuma pārdalēm nozaru ministriju ietvaros. Novirzot papildu finansējumu ekonomikas atveseļošanas pasākumiem 17,8 miljonu eiro apmērā, aktīvās nodarbinātības pasākumiem un sociālo pakalpojumu nodrošināšanai – 38,3 miljonus eiro, nodarbināto pārkvalifikācijai un kvalifikācijas pilnveidei, kompetenču pieejas satura aprobācijas pasākumiem – 12,6 miljonus eiro. Bioloģiski noārdāmo atkritumu pasākumiem, reģionālās jomas investīcijām, kā arī pārdalēm starp IKT projektiem plānots novirzīt 41,1 miljonu eiro. Savukārt pasažieru vilcienu attīstības projektiem un citiem SM projektiem – 283 miljonus eiro.

Maija sākumā šie priekšlikumi tiks virzīti izskatīšanai Ministru kabinetā.

Tāpat jau ziņots, ka ir piešķirts papildu ES fondu finansējums 150 miljoni eiro pašvaldībām. Šo summu pašvaldības varēs aizņemties Valsts kasē ar izdevīgiem nosacījumiem. Atbalstu varēs saņemt tautsaimniecībai būtiski projekti ar augstu gatavības pakāpi.

Finanšu ministrijā tika izveidota darba grupa ar partneru deleģētiem pārstāvjiem, kurā tika skatīti priekšlikumi par ES fondu finansējuma pārdalīšanu. Darba grupu vadīja finanšu ministra padomnieks Ints Dālderis, tā tika izveidota pamatojoties uz finanšu ministra vadītās COVID-19 radīto ekonomisko seku operatīvās novēršanas vadības grupas lēmumu. Darba grupas sastāvā ietilpa koalīcijas pārstāvji un sociālie sadarbības partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība (LBAS).

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 29. aprīlī
Uz augšu