}

CFLA izsludina ES fondu projektu atlasi studējošo inovāciju sekmēšanai

Augstākās izglītības institūcijas ir aicinātas pieteikties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumam, lai īstenotu projektus studējošo inovāciju sekmēšanai. Programmas projektu atlases otrajā kārtā no ERAF paredzēts ieguldīt vairāk nekā 4,5 miljonus eiro.

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajā Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta programmā studējošo inovācijas spēju un uzņēmējspēju stiprināšanai ERAF finansējumam var pieteikties augstākās izglītības institūcijas - augstskolas un koledžas. Tās kā sadarbības partnerus projektu ieviešanā iesaistīs citas augstākās izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas, komersantus, biedrības un nodibinājumus, kā arī valsts vai pašvaldību institūcijas.

Augstākās izglītības iestādes varēs organizēt inovāciju konkursus un sacensības, inovāciju darbnīcas, īstenojot studentu inovāciju pieteikumus, vasaras skolas, specializētās mācības un mācību konferences, kā arī citus pasākumus, kas attīsta studējošo inovatīvumu un uzņēmīgumu. Projektu īstenošanas rezultātā jārada inovācijas – jauni produkti, procesi, pakalpojumi, tehnoloģiju, organizatoriskās vai mārketinga inovācijas, prototipi vai jaunas vai būtiski uzlabotas produktu izstrādes metodes.

Otrajā programmas atlases kārtā ieguldījumiem studējošo inovāciju veicināšanā paredzēts investēt 4 540 684 eiro no ERAF un piesaistīt privāto līdzfinansējumu vismaz 801 298 eiro apmērā. Viena projekta īstenošanai maksimālais publiskais finansējums ir 900 000 eiro, ERAF finansējuma daļa – līdz 85% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Atklātajā projektu iesniegumu atlasē projektu iesniegumus ERAF atbalsta saņemšanai var iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) no š.g. 12. janvāra līdz 12. aprīlim. Projektu iesniegumu atlases nolikums, veidlapas un cita noderīga informācija pieejama CFLA mājaslapā.

Programmas pirmajā atlases kārtā projektus īsteno četras augstskolas: Latvijas Universitāte, Ventspils Augstskola, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Jūras akadēmija. Vairāk informācijas par projektiem – esfondi.lv.

Atbalsts studējošo inovācijām paredzēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem" ietvaros.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 12. janvārī
Uz augšu