}

CFLA: Liela interese par studējošo inovāciju ES fondu programmu

Augstāko izglītības institūciju interese par pieejamo finansējumu Eiropas Savienības (ES) fondu programmā “Inovāciju granti studentiem” ir lielāka kā iepriekšējā kārtā – otrās atlases kārtas ietvaros Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir saņēmusi 9 projektu iesniegumus.

Otrajā programmas atlases kārtā ieguldījumiem studējošo inovāciju veicināšanā pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums - 6 950 938 eiro - pārsniedz pieejamo 4 540 684 eiro finansējumu. Viena projekta īstenošanai maksimālais publiskais finansējums ir 900 000 eiro, ERAF finansējuma daļa– līdz 85% no projekta attiecināmajām izmaksām. Projektu iesniegumos plānots piesaistīt arī privāto finansējumu 1 401 777 eiro apmērā.

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajā ES fondu atbalsta programmā “Inovāciju granti studentiem” varēja pieteikties augstākās izglītības institūcijas - augstskolas un koledžas. Tās kā sadarbības partnerus projektu ieviešanā iesaistīs citas augstākās izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas, komersantus, biedrības un nodibinājumus, kā arī valsts vai pašvaldību institūcijas.

Programmas “Inovāciju granti studentiem” ietvaros tiek stiprināta pētniecībā un praktiskā pieredzē balstītas augstākās izglītības īstenošana un attīstītas studējošo pamata un caurviju kompetences, kā arī stiprināta studējošo un mācībspēku sadarbība ar nozari un augstskolu spēja piesaistīt privāto finansējumu. Studentu inovāciju programmu ietvaros var organizēt inovāciju konkursus un sacensības, inovāciju darbnīcas, īstenojot studentu inovāciju pieteikumus, vasaras skolas, hakatonus, specializētās mācības un mācību konferences, kā arī citus pasākumus, kas attīsta studējošo inovatīvumu un uzņēmīgumu. Projektu īstenošanas rezultātā jārada inovācijas – jauni produkti, procesi, pakalpojumi, tehnoloģiju, organizatoriskās vai mārketinga inovācijas, prototipi vai jaunas vai būtiski uzlabotas produktu izstrādes metodes, tostarp jānodrošina radīto inovāciju publiska prezentēšana.

Projektu iesniegumus Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pieņēma līdz š.g. 12.aprīlim, un iesniegumu vērtēšanu plānots veikt trīs mēnešu laikā. Informācija par apstiprinātajiem projektiem tiks publicēta izsludinātās atlases vietnē, CFLA mājaslapā.

Programmas pirmajā atlases kārtā projektus īsteno četras augstskolas: Latvijas Universitāte, Ventspils Augstskola, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Jūras akadēmija. Vairāk informācijas par projektiem – esfondi.lv.

Atbalsts studējošo inovācijām paredzēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem" ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Luste
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
sabiedrisko attiecību speciāliste tālr. 26019685, ieva.luste@cfla.gov.lv
www.cfla.gov.lv

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 16. aprīlī
Uz augšu