}

Gudras inovācijas un sadarbība starp uzņēmējiem un zinātniekiem – atslēga produktivitātes kāpināšanai

Lai celtu produktivitāti un attīstītu inovatīvu, zināšanās balstītu ekonomiku, nākamajos septiņos gados pētniecības un inovāciju veicināšanai Latvijai būs pieejams Eiropas Savienības (ES) atbalsts vairāk kā miljards eiro apjomā.

Temps, kādā šobrīd attīstās tehnoloģijas, ir straujāks nekā uzņēmumu spējas tam pielāgoties. Covid-19 krīze liek mums pārskatīt prioritātes un dažādās dzīves jomās atrast efektīvākus risinājumus, ko sniedz mūsdienu tehnoloģiskās iespējas. Mums ir jāiet līdzi laikam un jāizmanto visas iespējas, tai skaitā iespējas, ko pētniecības un inovāciju jomā mums sniedz ES finanšu resursi,” uzsver Armands Eberhards, Finanšu ministrijas (FM) Valsts sekretāres vietnieks ES fondu jautājumos.

Lai gan Latvijas pētniecības un inovāciju sistēma pēdējo septiņu gadu laikā ir būtiski palielinājusi efektivitāti un produktivitāti, līdzšinējais inovāciju sniegums ir nepietiekams straujai un viedai izaugsmei. Tas tiešā veidā ir saistīts ar ilgstoši zemajiem pētniecības un attīstības un inovāciju ieguldījumiem, tai skaitā zemiem privātajiem ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā, salīdzinot ar ES vecajām dalībvalstīm.

Tādēļ FM akcentē ES fondu un citu ārvalstu finanšu investīciju nozīmi inovāciju radīšanā, uzsverot, ka šīs investīcijas ne tikai sniedz finanšu resursus, bet arī dod iespējas uzņēmējiem sadarboties ar zinātniekiem jaunu un inovatīvu produktu izstrādei ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi ceļot Latvijas uzņēmēju konkurētspēju un iespējas integrēties globālajās vērtību ķēdēs. Tāpat no otras puses tiek veidotas atbalsta platformas zinātniskajām institūcijām pētījumu komercializēšanai.

Mainot viedās specializācijas stratēģijas fokusu uz atbalstu ekosistēmām, tiks sasniegti uzlabojumi līdzšinējos pētniecības un attīstības rādītājos. Pieejas maiņa visām iesaistītajām pusēm viennozīmīgi prasīs būtisku pārkārtošanos, tomēr vēlākā posmā tas nesīsi plānotās izmaņas situācijā ar pētniecības un attīstības ieguldījumu pieaugumu, tai skaitā stimulējot arī privātā sektora interesi investēt pētniecībā un attīstībā.

Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plānā ietvaros paredzētais finansējums inovāciju un privāto investīciju pētniecībā un attīstībā veicināšanai ir 82 miljoni eiro, kamēr ES fondu Darbības programmā 2021. - 2027. gadam politikas mērķim “Viedāka Eiropa” paredzēts kopējais finansējums gandrīz viena miljarda eiro apmērā. Tai skaitā kompetences centru un klasteru atbalsta pasākumam paredzēts finansējums vairāk nekā 50 miljonu eiro apmērā. Kopumā investīcijas ES fondu atbalsta politikas mērķa “Viedā Eiropa” ietvaros ir mērķētas uz inovatīvu un zināšanās balstītu ekonomikas modeli, produktivitātes celšanu un digitālo transformāciju.

Ar Darbības programmas projektu Latvijai 2021. – 2027. gadam var iepazīties ES fondu mājaslapā. Ar ANM plāna projektu ikviens interesents var iepazīties FM mājaslapā un ES fondu mājaslapā. Komentārus un priekšlikumus par ANM plāna projektu un tā pielikumiem var iesniegt elektroniski, līdz šī gada 9. martam, sūtot tos uz e-pasta adresi: rrf@fm.gov.lv.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 25. februārī
Uz augšu