}

IZM: Covid-19 seku mazināšanai prioritārās izglītības jomas saņems 25,7 miljonus eiro ES fondu finansējuma

Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma pārstrukturēšanas ietvaros, kas izstrādāta balstoties uz Eiropas Komisijas (EK) sniegto iespēju elastīgi pārskatīt un pārorientēt ES fondu finansējumu Covid-19 seku mazināšanai, prioritārajiem pasākumiem izglītības jomā būs iespēja saņemt 27,5 miljonus eiro no ES fondiem. To paredz šodien, 2020. gada 19. maijā, valdībā izskatītais Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdalēm un risinājumiem Covid-19 seku mazināšanai”.

Šāda ES fondu finansējuma izmatošana kļuvusi iespējama, EK reaģējot uz Covid-19 krīzi, un sniedzot iespēju dalībvalstīm pārskatīt finansējumu tām jomām, kuras esošajā situācijā ir īpaši atbalstāmas. Noteikts, ka papildus atbalsts ir nepieciešams, lai risinātu šī brīža trīs pamata vajadzības un kā prioritārās jomas nosakot veselības aprūpes kapacitātes stiprināšanu, atbalstu tautsaimniecībai, kā arī ieguldījumus sociāli ekonomisko seku mazināšanā – nodarbinātības pasākumos.

Vispārējā izglītībā projekta „Kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” ietvaros 4,9 miljonus eiro turpmāk plānots ieguldīt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanai vispārējās izglītības iestādēs attālinātā mācību procesa un jaunā satura kvalitatīvai ieviešanai.

1,4 miljonus eiro plānots ieguldīt digitālo mācību un metodisko līdzekļu mācību satura ieviešanai, projektu īstenojot no 2020. gada augusta līdz 2023. gada augustam.

Pieaugušo izglītības jomā paredzēts papildus novirzīt 16,8 miljonus eiro projekta “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanai. Šī ES fondu finansējuma pārstrukturizācija paredz papildu atbalstu nodarbināto pārkvalifikācijai un kvalifikācijas pilnveidei krīzes skarto tautsaimniecības nozaru sekmīgākai attīstībai. Jau šobrīd Izglītības un zinātnes ministrija uzsākusi darbu pie mācību programmu sagatavošanas, mācību uzsākšanu plānojot jau šī gada trešajā ceturksnī.

Augstākajā izglītībā 2,6 miljonus eiro paredzēts novirzīt projektam „Atbalsts Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības projektam pētniecībā un inovācijās”, lai veicinātu Latvijas digitālo zināšanu un spēju stiprināšanu Digitālās izcilības centra iniciatīvas ietvaros. Finansējums nodrošinās akadēmiskā un zinātniskā personāla mācību iespējas augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei, tajā skaitā bioinformātikas, kiberdrošības un mākslīgā intelekta jomā, vienā no pasaules vadošajām augstskolām – Ņujorkas štata (ASV) Bufalo universitātē.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 19. maijā
Uz augšu