}

LM: Piesaistīs papildus finansējumu deinstitucionalizācijas programmai

Papildus vēl 170 bērni saņems aprūpi, uzraudzību un iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, kamēr vecāki mācās vai strādā. Tas iespējams, jo tiks piešķirti papildu līdzekļi ļoti pieprasītā “Aprūpes dzīvesvietā” pakalpojuma nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Palielināts arī finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem šādi dodot iespēju saņemt līdz 100 apmaksātiem speciālistu pakalpojumiem līdzšinējo 40 vietā.

Šādu papildu finansējumu paredz ceturtdien, 4. jūnijā, valdības sēdē pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”.

Grozījumos arī noteikts palielināt atmaksas lielumu līdz 73 eiro par diennakti daudziem ļoti aktuālā pakalpojuma “Atelpas brīdis” sniedzējiem. Šādi pašvaldībām būs iespēja nodrošināt lielākam bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaitam vai cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem pilnvērtīgu aprūpi sociālās aprūpes institūcijās līdz 30 diennaktīm gadā, dodot iespēju ģimenes locekļiem atpūsties vai veltīt laiku pienākumiem kam nav atlicis laika ikdienā.

Papildu finansējums ļaus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuri pēc ilgstošas uzturēšanās sociālās aprūpes centrā vēlas atsākt patstāvīgu dzīvi, savstarpējās uzticēšanās un paļāvības uzlabošanas nolūkos izvēlēties sev vēlamos sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzējus kas palīdzēs iekļauties sabiedrībā.

Latvijā ir vairāk nekā 24 tūkstoši cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem un vairāk nekā 8000 bērnu, kuriem garīga rakstura traucējumu vai funkcionālu traucējumu dēļ ir noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte. Labklājības ministrija kopā ar Latvijas plānošanas reģioniem un pašvaldībām visā Latvijā īsteno deinstitucionalizācijas programmu, kura ietvaros ar ES fondu finansējuma atbalstu pašvaldības varētu radīt plašu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu klāstu, lai bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu varētu izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu.

 

Papildu informācija:
Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists
64331829
egils.zarins@lm.gov.lv

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 4. jūnijā
Uz augšu