}

React-EU – papildu atbalsts pandēmijas seku mazināšanai

Otrdien, 8. jūnijā, valdība apstiprināja grozījumus Eiropas Savienības (ES) fondu darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”, kas ļaus izmantot Eiropas Komisijas (EK) papildus piedāvāto REACT-EU finansējumu pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

REACT-EU papildu finansējums mērķēts uz tām nozarēm, kam paredzama izšķiroša nozīme, lai Latvijas ekonomikas atlabšana būtu stabila. Piemēram, investīcijas darbvietu saglabāšanai, atbalsts jaunu darbvietu radīšanai, maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī veselības nozares stiprināšanai. Šis atbalsts iespējams dažādās ekonomikas nozarēs, arī smagi skartajās tūrisma un kultūras nozarēs. Papildus piešķirtais atbalsts tiks izmantots arī investīcijām Eiropas zaļā kursa un digitālās pārkārtošanās pasākumos. Īpašs uzsvars vērsts uz pasākumiem klimata jomā, kam atbilstoši REACT-EU regulai novirzāms noteikts finansējuma apjoms. Tas stiprinās apjomīgās investīcijas, kas minētajās jomās jau pašlaik tiek veiktas ES kohēzijas politikas ietvaros.

Vienlaicīgi, ņemot vērā to, ka pēc izsludinātās ārkārtējās situācijas stāšanās spēkā Ministru kabinets pieņēma lēmumus par atbalstu tautsaimniecības pasākumiem no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai maksimāli atslogotu valsts budžeta izdevumus un, ievērojot REACT-EU ietvaros paredzētos īsos projektu ieviešanas termiņus, ar REACT-EU finansējumu tiek plānots aizstāt arī virssaistību finansējumu kopā 116,09 miljonu eiro apmērā.

REACT-EU instrumentam ES līmenī paredzēti 50,6 miljardi eiro, kas būs pieejami 2014.–2020. gada plānošanas periodā Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, kā arī Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros, faktiski sniedzot papildu iespējas 2014.–2020. gada plānošanas perioda ietvaros īstenotajām darbībām. Šie papildu līdzekļi tiks piešķirti 2021. un 2022. gadā izdevumu veikšanai līdz 2023. gada beigām.

Latvijai garantētais 2021. gada REACT-EU piešķīrums ir 209 989 210 eiro, bet 2022. gada piešķīruma apjoms apmēram 62 010 790 miljoni eiro ir indikatīvs. Finanšu ministrija ir ierosinājusi darbības programmā REACT-EU ietvaros plānotiem pasākumiem noteikt 85% REACT-EU līdzfinansējuma likmi un 15% nacionālo līdzfinansējumu (valsts un pašvaldību budžets, kā arī privātais līdzfinansējums),  dodot iespēju īstenot apjomīgākas investīcijas vai sniegt atbalstu vairāk projektiem.

REACT-EU ir iniciatīva, ar kuru EK turpina un paplašina 2020. gada pavasarī pieņemto investīciju iniciatīvu pandēmijas krīzes pārvarēšanai. Ar to ES centās mobilizēt visus esošos ES budžeta resursus, lai sniegtu finansiālu atbalstu dalībvalstīm tūlītējai reaģēšanai uz koronavīrusa krīzi un tās ilgtermiņa ietekmi.

Infografika

Rīkojuma projekts skatāms Ministru kabineta mājaslapā

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 0000. gada 0.
Uz augšu