}

VARAM: Ieguldījumi atkritumu saimniecībā veicinās bioloģiski noārdāmo atkritumu lietderīgu pārstrādi un tālākizmantošanu

Otrdien, 26.maijā Ministru kabinets ir atbalstījis Eiropas Savienības (ES) fondu investīcijas bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) pārstrādes attīstībai. Noteikumu projektā* paredzētā finansējuma pārdale sekmēs atkritumu pārstrādes sistēmas pilnveidi Latvijā, ļaujot ievērojami samazināt sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonos apglabājamo mājsaimniecību radīto BNA daudzumu.**

Saskaņā ar VARAM izstrādāto atkritumu apsaimniekošanas plānu un aprites ekonomikas ieviešanas stratēģiju, viens no attīstības virzieniem tuvākajos gados ir katrā pašvaldībā esošajos atkritumu dalītās vākšanas punktos pakāpeniski ieviest BNA dalītās vākšanas konteinerus. Dalīti vāktus atkritumus ir iespējams lietderīgi izmantot pārstrādē vai reģenerācijā, bet tam ir nepieciešams atbilstošs apsaimniekošanas risinājums, kā arī pārstrādes iekārtas ar pietiekamām jaudām, kuru pašlaik Latvijā trūkst. Lai izveidotu tādas iekārtas, kas ļaus pārstrādāt dalīti savāktos BNA biogāzē vai kompostā, kas ir tālāk izmantojams resurss, nepieciešami ES fondu ieguldījumi.

Pateicoties ES fondu finansējuma ieguldījumam, būs iespēja veicināt efektīvu atkritumu saimniecību, kā arī virzīties uz aprites ekonomikas īstenošanu. Turklāt pietiekams pārstrādes jaudu nodrošinājums nepieciešams arī, lai atbilstoši ES prasībām tuvākajos gados ieviestu BNA dalīto vākšanu un attīstītu BNA lietderīgo pārstrādi valsts reģionos. Tas būs nozīmīgs ieguvums arī mājsaimniecībām, jo, paplašinot šķirošanas iespējas un pilnveidojot tās kvalitāti, mājsaimniecībās samazināsies nešķiroto atkritumu apjoms un līdz ar to arī apsaimniekošanas izmaksas.

BNA pārstrādes projektiem pieejamais Kohēzijas finansējums būs 14,9 milj. EUR un to varēs saņemt atklāta projektu iesniegumu konkursā tādu pārstrādes iekārtu izveidei, kas izmanto aerobo (kompostēšanas) vai anaerobo pārstrādes metodi. Attiecīgi 2014.–2020.gada plānošanas perioda ietvaros atkritumu pārstrādes attīstībai no ES fondu līdzekļiem kopumā būs ieguldīti gandrīz 50 milj. EUR. Projektu iesniegumu atlasi paredzēts izsludināt 2020.gada jūnijā, savukārt apstiprinātie projekti būs jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2023.gada beigām.

* Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.588 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2.pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” īstenošanas noteikumi””.

**Saskaņā ar Eiropas Padomes Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem līdz 2020. gadam nepieciešams samazināt apglabājamo bioloģiski noārdāmo mājsaimniecības atkritumu daudzumu 35% apmērā no 1995. gadā apglabātā BNA daudzuma.

Papildu informācija:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20200305; 67026533,
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 26. maijā
Uz augšu