}

Kohēzijas politikai 30

2018. gadā Eiropas Savienības Kohēzijas jeb ES fondu politika svin 30 gadu jubileju - jau 30 gadu visā Eiropas Savienībā Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds investē iedzīvotāju izglītībā, veselībā, nodarbinātībā, uzņēmējdarbībā un inovācijās, infrastruktūrā, vides aizsardzībā un vēl daudz citās nozarēs, kuru jaudīga attīstība ir grūti iedomājama bez ES fondu atbalsta. Kohēzijas politika ir bijusi klātesoša gan Latvijai pievienojoties ES, gan Latvijas izaugsmē un attīstībā līdz šim, gan arī nākotnes attīstības plānošanā, ņemot vērā mūsdienu izaicinājumus. Kohēzijas politikas ir bijusi un arī nākotnē tai jāpaliek Eiropas Savienības attīstības kodolam, kas nodrošina, ka ES izaugsme ir vienmērīga, līdzsvarota un mērķtiecīga. 

2018. gads - Kohēzijas politikas jubileja - ir piemērots brīdis novērtēt sasniegto un plānot nākotni, kur ieguldīt un augt. Kohēzijas politikas 30 gadu jubilejai veltīta konference Riga Cohesion Conference: https://cohesion.lv/.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2019. gada 25. martā
Uz augšu