}

Komercdarbības atbalsts ES fondu projektos

 

N.p.k.

 

Dok.

Datums

Plānots aktualizēt

1.

Komercdarbības atbalsts ES fondu projektos

1.1.

EK skaidrojums par valsts atbalsta nosacījumu piemērošanu infrastruktūras projektos

skaidrojums
skaidrojums ENG

05.12.2011.

 

1.2.

EK vadlīnijas par Regulas Nr.1083/2006 55.pantu (Revised Guidance Note on Article 55 for ERDF and CF of Council Regulation (EC) No 1083/2006: Revenue Generating Projects) Informācija par Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 55.panta nosacījumu piemērošanu

skaidrojums


informācija

30.11.2010.

 

1.3.

EK vadlīnijas par komercdarbības atbalsta atbilstības noteikšanu infrastruktūras projektiem (Verification of compliance with state aid rules in infrastructure cases)

vadlīnijas ENG

   

1.4.

EK skaidrojums, lai noteiktu, vai finansējums infrastruktūrā būtu attiecināms uz Regulās noteiktajiem komercdarbības atbalsta nosacījumiem

skaidrojums ENG

   

1.5.

Informācija par komercdarbības atbalsta kontroli

informācija

   

1.6.

Vadlīnijas grūtībās nonākušu uzņēmumu noteikšanai

vadlīnijas

03.10.2012.  

1.7.

Informācija par komercdarbības atbalsta uzraudzības pasākumiem iekļauta arī  metodikas "Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes metodika pārbaužu veikšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 2007. - 2013.gada plānošanas periodā" sadaļā "Komercdarbības atbalsta prasību ievērošanas pārbaude".

Skat. metodiku sadaļā pie "ES fondu vadības un kontroles sistēma un ES fondu ieviešanas uzraudzība, Horizontālo prioritāšu ieviešana"

   

 1.8.

Skaidrojums par telpu, kas ir atjaunotās par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, izmantošanas iespējām

skaidrojums

15.11.2013.  

 

Informācijai:
Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" aktivitātes, kurās ir komercdarbības atbalsts
Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" aktivitātes, kurās ir komercdarbības atbalsts
Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitātes, kurās ir komercdarbības atbalsts

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 11. novembrī
Uz augšu