}

Laika grafiks

ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda īstenošanas uzsākšana ir augsta politiska prioritāte gan ES līmenī, gan Latvijā. Finanšu ministrija aktīvi turpina gatavošanos ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda uzsākšanai. Vienlaikus ES fondu programmas izstrādes virzību ietekmējuši vairāki paralēli procesi – vienošanās ilgums par kopējo ES budžeta ietvaru un sektorālo regulējumu, sarunu process starp Eiropas Komisiju un Latviju par ieguldījumu prioritātēm, kā arī nacionālo plānošanas dokumentu izstrāde, kas ir pamats ES fondu ieguldījumiem 2021.–2027.gada plānošanas periodā.

Finanšu ministrija paralēli programmas izstrādes procesam ir aktīvi strādājusi pie nepieciešamo nacionālo horizontālo tiesību aktu projektu (likumprojekts, Ministru kabineta noteikumi) izstrādes un saskaņošanas. Likumprojekts "Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likums" izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada 19.augustā; 2022.gada sākumā to plānots iesniegt apstiprināšanai valdībā.

Sadarbībā ar no nozaru ministrijām ir identificētas investīciju jomas, kurās būtu nepieciešams uzsākt investīcijas pēc iespējas ātrāk. Attiecīgi ātrāk uzsākamo investīciju īstenošanai nozaru ministrijas izstrādā nepieciešamo normatīvo regulējumu tālākām diskusijām un konkrētu priekšlikumu iesniegšanai valdībai. Paralēli plānošanas procesam tiek apkopoti arī konkrētu investīciju uzsākšanas plāni.

 

 

 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 22. jūnijā
Uz augšu