}

Nacionālās programmas

ES struktūrfondu nacionālā programma (NP) ir atbilstoši palīdzības ieguldījuma jomai attiecīgās nozares ministrijas izstrādāta programma, kurā ietverti jau zināmi projekti. NP ietvaros struktūrfondu finansējuma saņēmēji pamatā ir valsts un pašvaldības iestādes.

Nacionālo programmu mērķis ir ieguldīt struktūrondu finansējumu un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu noteiktas nozares sfēras pilnveidošanai, piemēram, iepirkt laboratorijas iekārtas, renovēt slimnīcu, uzlabot sabiedrisko infrastruktūru, izglītot un integrēt darba tirgū un sabiedrībā iedzīvotājus – veikt valstī noteiktos uzdevumus.

Izstrādājot nacionālo programmu, tajā tiek iekļautas šādas sadaļas:

 • Situācijas raksturojums nozarē un tās sektoros
 • SVID analīze
 • ES politika attiecīgajā nozarē
 • Nozares ilgtermiņa mērķi
 • Nozares ilgtermiņa mērķi saistībā ar VPD
 • NP ietekme uz plānošanas reģionu attīstību
 • Projektu izvēles pamatojums
 • Projektu saraksts
 •  Projektu ieviešanas plāni
 • Projektu ieviešanas organizācija ministrijā
 • Resursi NP mērķu sasniegšanai
 • Pielikumā – NP projekti

Nacionālo programmu izstrāde apstiprināšana un ieviešana notiek pēc šādas shēmas:

NP izstrāde, apstiprināšana un ieviešana

Nacionālās programmas pa nozarēm:

 • Investīcijas sabiedriskajā sektorā (ERAF)
  • Ūdenssaimniecība
  • Ekotūrisms
  • dzelzceļa pasažieru pārvadājumu modernizācija
  • Interneta pieejas punktu izveide un attīstīšana
  • Aprīkojums valsts pētniecības iestādēs un augstskolās
  • veselības aprūpe u.c.
 • Investīcijas izglītībā (ESF)
  • Bezdarbnieku pārkvalifikācija, tālākizglītība, konkurētspējas paaugstināšana
  • Apmācību nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām
  • Dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetu programmu uzlabošana
  • Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem
  • Mūžizglītības ieviešana u.c.
 • Lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstīšana (ELVGF, ZVFI)
  • Lauksaimnieku konsultāciju dienestu izveidošana un pakalpojumu sniegšana
  • lauksaimnieku, mežsaimnieku profesionālo iemaņu uzlabošana
  • Prasmju iegūšana u.c

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 6. septembrī
Uz augšu