}

2012LV161PR001 - Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta

Projekta dati :

Projekta numurs :2012LV161PR001
Projekta nosaukums :Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta
Atbalsta saņēmējs :SIA „Rīgas ūdens”
Reģions : Rīga
Sektors :Vides infrastruktūra
Īstenošanas laiks :Līdz 31.12.2015.
Kopējās izmaksas :27700363
ES fondu līdzfinansējums :20520983
Apraksts :

Projekta mērķi: 

Projekta kopējais mērķis ir panākt atbilstību Latvijas tiesību aktu un ES direktīvu prasībām, kas galvenokārt saistītas ar kvalitatīva dzeramā ūdens  sagatavošanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu. Projekts tiešā mērā veicinās esošo Rīgas pilsētas ūdenssaimniecības sistēmas neatbilstību ES direktīvu prasībām samazināšanu un novēršanu. Tiks turpināta ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamības palielināšana, kā arī tiks sasniegta pilna atbilstība ES izvirzītajiem dzeramā ūdens kvalitātes standartiem.

 

Projekta aktivitātes: 

Projekta darbības ietver ūdens sagatavošanas stacijas izbūvi Baltezerā kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošināšanai visiem Rīgas centralizētās ūdensapgādes sistēmas lietotājiem, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības palielināšanai šādās Rīgas pilsētas apkaimēs: Mārupē, Katlakalnā un Bolderājā. Kā ārpus projekta aktivitāte tiks realizēta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu „Daugavgrīva” notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas baseinu un automātiskās vadības sistēmas rekonstrukcija.

 

Projekta ieguvumi:

Projekta ieviešanas rezultātā ir panākta:

  • ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana – izbūvēta jauna dzeramā ūdens sagatavošanas stacija, tādā veidā nodrošinot pilsētas iedzīvotājus ar labākas kvalitātes, visām normatīvajām prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni un samazinot potenciālos draudus iedzīvotāju veselībai, kas var rasties, lietojot pārtikā neatbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni;
  • ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana – paplašināti ūdensapgādes tīkli un tādā veidā nodrošināta iespēja izmantot ūdens apgādes pakalpojumus vēl aptuveni 4 200 iedzīvotājiem, palielinot centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību līdz 97,9% no kopējā Rīgas administratīvās teritorijas iedzīvotāju skaita;
  • notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana – paplašināti kanalizācijas tīkli un tādējādi nodrošināta iespēju izmantot centralizētos kanalizācijas pakalpojumus vēl aptuveni 6 000 iedzīvotājiem, palielinot centralizētās kanalizācijas pakalpojumu pieejamību līdz 97,8% no kopējā aglomerācijas iedzīvotāju skaita;
  • vides stāvokļa uzlabošana – paplašināti kanalizācijas tīkli, tādējādi samazinot piesārņojumu no vietējām notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas ietaisēm, kā arī vidē novadīto neattīrīto vai daļēji attīrīto notekūdeņu apjomu (t.sk., uzlabojot virszemes ūdeņu kvalitāti).

Projekta nekvantificējamie un nemonetizējamie sociāli ekonomiskie mērķi:

  • vietējo ekonomisko procesu attīstības veicināšana - Projekta ieviešana nodrošinās kvalitatīva ūdens pieejamību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī iedzīvotājiem;
  • iedzīvotāju saslimšanu un potenciālo inficēšanās gadījumu samazināšana - Projekta ieviešana un iedzīvotāju nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni samazinās iedzīvotāju saslimšanas risku no nekvalitatīva dzeramā ūdens lietošanas pārtikā.
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu