}

2009LV161PR004 - Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi

Projekta dati :

Projekta numurs :2009LV161PR004
Projekta nosaukums :Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi
Atbalsta saņēmējs :Valsts vides dienests
Reģions : Rīga
Sektors :Vides infrastruktūra
Īstenošanas laiks :Līdz 31.12.2015.
Kopējās izmaksas :45047481
ES fondu līdzfinansējums :19325290
Apraksts :

Projekta mērķi:


Projekta rezultātā tiek plānots uzlabot gruntsūdens, virszemes ūdens, kā arī augsnes un grunts kvalitāte bīstamo atkritumu izgāztuvei piegulošajā teritorijā.

 

Projekta aktivitātes:

Projekts sastāv no divu objektu Dienvidu un Ziemeļu sērskābā gudrona dīķu sanācijas darbu realizācijas, kā rezultātā no vēsturiskā piesārņojuma tiks attīrīta 7.99 ha, t.sk. no bīstamām vielām 2.4 ha teritorija.

 

Projekta ieguvumi:

 

Projekts nepieciešams, lai minimizētu piesārņotās vietas ietekmi uz apkārtējo vidi, neapdraudētu cilvēku veselību un būtu iespējams teritoriju atgriezt ekonomiskajā apritē – mežsaimniecības mērķiem, saskaņā ar Inčukalna novada tetritoriālo plānojumu, kā arī tiks izpildītas vairāku ES direktīvu prasības un valsts plānošanas dokumentos noteiktais.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu