}

Projektu grāmatas


(5,37 Mb)

Finanšu ministrijas – Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes – izdevums "Eiropas Savienības fondu projekti Latvijā. 2007-2013", kurā iekļauti 2007.-2013.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda labās prakses projekti.
skatīt


(17,2 Mb)

Finanšu ministrija – Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde – ir izdevusi apvienoto Eiropas Savienības struktūrfondu projektu grāmatu par 2004.-2006. gada plānošanas perioda projektiem (apvienoti 2006. un 2007. gadā publicētie izdevumi).
skatīt

 
(7,28 Mb)

Finanšu ministrija – Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde – ir izdevusi Eiropas Savienības struktūrfondu projektu grāmatu 2007 (izdevumā nav iekļauti visi projekti). 
skatīt


(9,34 Mb)

Finanšu ministrija – Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde – ir izdevusi Eiropas Savienības struktūrfondu projektu grāmatu 2006 (izdevumā nav iekļauti visi projekti). 
skatīt(2,95 Mb)

Finanšu ministrija – Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde – ir izdevusi informatīvu bukletu "Kohēzijas fonda līdzfinansētie projekti Latvijā"
skatīt

       

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 2. septembrī
Uz augšu