}

Proporcionālo finanšu korekciju piemērošana ES fondu projektos

N.p.k.

 

 Dok. nr.

Dok.

Datums

Plānots aktualizēt

13.

Proporcionālo finanšu korekciju piemērošana ES fondu projektos

13.1.

Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētajos projektos

 10.10.

vadlīnijas
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums

18.07.2014.

 

13.2.

EK vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanas pamatprincipiem un kritērijiem, kuras piemēro EK atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 99.un 100.patam

 

vadlīnijas ENG

19.10.2011.

 

13.3.

EK vadlīnijas Struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētajām izmaksām piemērojamo finanšu korekciju noteikšanai publiskā iepirkuma noteikumu neizpildes gadījumā

 

vadlīnijas ENG

29.11.2007.

 
13.4. Skaidrojums par finanšu korekciju piemērošanu publicitātes pārkāpumu gadījumos (līdz ar vadlīniju aktualizēšanu tiks iekļauts vadlīnijās par finanšu korekciju piemērošanu, tomēr aicinām jau šobrīd darbā ņemt vērā skaidrojumus)

 

Problēmas apraksts ENG

EK skaidrojums ENG

17.11.2011.

12.12.2011.

 
13.5. Skaidrojums par proporcionālās finanšu korekcijas piemērošanu, gadījumos, kad konstatēti pārkāpumi publicitātes prasību izpildē atbilstoši ES normatīvo aktu prasībām

 

Skaidrojums

26.04.2012.

 
13.6. Skaidrojums par finanšu korekciju piemērošanu saistībā ar neatbilstošu Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktā izslēgšanas noteikuma piemērošanu

 

Skaidrojums

   
13.7. Skaidrojums par proporcionālo finanšu korekciju piemērošanu par iepirkumu plānu savlaicīgu neiesniegšanu

 

Skaidrojums

29.06.2012.

 
13.8. Vadlīnijas par piemērojamo finanšu korekciju noteikšanai publiskā iepirkuma noteikumu neizpildes gadījumā

 

Vadlīnijas
1. pielikums

19.12.2013.

 
13.9. Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētajos projektos

 

Skaidrojums

03.04.2014.

 
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 11. septembrī
Uz augšu