}

Tehniskā palīdzība

Tehniskā palīdzība  - Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes administrētie specifiskie atbalsta mērķi

2014.-2020. gada plānošanas periodā Tehniskās palīdzības ieviešana tiek īstenota divās kārtās:

1.kārta – No 2015. gada 1. janvāra līdz  2018. gada 31. decembrim - zemāk detalizētākā informācija;

2.kārta - No 2019. gada 1. janvāra līdz  2022. gada 31. decembrim (detalizētāku informāciju par Tehniskās palīdzības ieviešanu skatīt Tehniskās palīdzības 2. kārtas reglementējošos 2018. gada 4. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 562).

 

 

Detalizētāka informācija par 1. kārtu:

 

Tehniskā palīdzība tiek īstenota četru specifisko atbalsta mērķu ietvaros:

 1. 1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti"
 2. 1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem",
 3. 1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli"
 4. 1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-Kohēziju"

 

Pieejamais finansējums Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsta mērķu īstenošanai pieejamais finansējums laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim ir 55 297 803 euro, no kuriem 2 021 801 euro ir kopējā finansējuma rezerve:

10.1.1. atbalsta mērķa "Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti" ietvaros ir pieejami 4 941 024 euro;

10.1.2. atbalsta mērķa "Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem" ietvaros ir pieejami 2 806 318 euro;

11.1.1. atbalsta mērķa "Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli" ietvaros ir pieejami 22 296 755 euro;

12.1.1. atbalsta mērķa "Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-Kohēziju" ietvaros ir pieejami 23 231 905 euro.

Katra atbalsta mērķa ietvaros maksimālais Eiropas Savienības fonda līdzfinansējuma apmērs ir 85 % no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet nacionālais publiskais finansējums ir 15 % no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

 

10.1.1. atbalsta mērķa ietvaros ir atbalstāmas sekojošas darbības:

 1. Eiropas Savienības fondu izvērtēšanas nodrošināšana, tai skaitā izvērtēšanas plānošana, organizēšana, veikšana un kvalitātes uzraudzība, izvērtējumos izteikto ieteikumu izpildes nodrošināšana, rezultātu publicēšana un informēšana par izvērtēšanas procesu;
 2. izvērtēšanas kapacitātes stiprināšana, tai skaitā ar izvērtēšanas tēmu saistītu pasākumu organizēšana;
 3. pētījumu (tai skaitā starpvalstu) izstrāde, kuri pamato Eiropas Savienības fondu ieguldījumu veikšanu, ex-ante nosacījumu izpildi un Eiropas Komisijas specifisko ieteikumu ieviešanu (ja ieteikuma ieviešanu veicina Eiropas Savienības fondu ieguldījumi), šo pētījumu kvalitātes uzraudzība un rezultātu publicēšana;
 4. nacionālās rīcībpolitikas, Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījumu un citu finanšu avotu ieguldījumu izvērtēšana Eiropas Savienības fondu ieguldījumu kontekstā.

 

10.1.2. atbalsta mērķa ietvaros ir atbalstāmas sekojošas darbības:

 1. Eiropas Savienības fondu informatīvie pasākumi;
 2. Eiropas Savienības fondu publicitātes pasākumi.

 

11.1.1. atbalsta mērķa ietvaros ir atbalstāmas sekojošas darbības:

 1. Eiropas Savienības fondu administrēšana;
 2. Eiropas Savienības fondu uzraudzība;
 3. Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzības nodrošināšana;
 4. mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi;
 5. Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlases (tai skaitā vērtēšanas) nodrošināšana;
 6. Eiropas Savienības fondu plānošana.

 

12.1.1. atbalsta mērķa ietvaros ir atbalstāmas sekojošas darbības:

 1. Eiropas Savienības fondu administrēšana;
 2. Eiropas Savienības fondu uzraudzība;
 3. Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzības nodrošināšana;
 4. mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi;
 5. Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlases, tai skaitā vērtēšanas, nodrošināšana;
 6. Eiropas Savienības fondu plānošana;
 7. horizontālo principu politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana;
 8. Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveide vai attīstīšana, sasaiste un uzturēšanas nodrošināšana, drošības pasākumu un funkcionalitātes nodrošināšana;
 9. Eiropas Savienības fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana.

 

Tehniskās palīdzības ietvaros ir attiecināma daļlaika noslodzes pieejas nodrošināšana

Detalizētāku informāciju par Tehniskās palīdzības ieviešanu skatīt Tehniskās palīdzības reglementējošos 2015. gada 25. augusta Ministru kabineta noteikumos Nr. 485.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 12. oktobrī
Uz augšu